’t Lopend Vuurtje

’t Lopend Vuurtje is de wijkkrant van Duinoord die vijf keer per jaar in een oplage van 4.500 exemplaren huis-aan-huis wordt verspreid door vrijwilligers van het Bewonersoverleg. ’t Lopend Vuurtje wordt samengesteld door een redactie onder verantwoordelijkheid van het Bewonersoverleg Duinoord. Belangstellenden buiten Duinoord kunnen zich abonneren. Adverteren in ’t Lopend Vuurtje is ook mogelijk. Informatie over de mogelijkheden en de tarieven, formaten en aanleverspecificaties zijn te verkrijgen bij het secretariaat via 070-3467191 of bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

Redactie ’t Lopend Vuurtje

De redactie verzorgt de inhoud en vormgeving van ’t Lopend Vuurtje, wijkkrant voor Duinoord en de website van het Bewonersoverleg.

De redactie is bereikbaar via redactie@duinoord-denhaag.nl

Werkgroep

Kitty Bos
Sandra van Dijk
Traysi Smith
Marcel Tielemans
Michael Toorop

Kopij

’t Lopend Vuurtje is de wijkkrant voor en door Duinoord. De redactie staat daarom open voor bijdragen van buurtgenoten. Bijdragen kunnen worden gemaild naar redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen te weigeren, in te korten of redactioneel te corrigeren.

Deadlines en verschijningsdata

 

Lopend Vuurtje Deadline Start verspreiding
#243 15 mei 2024 12 juni 2024
#244 14 augustus 2024 11 september 2024
#245 6 november 2024 4 december 2024

Laatste editie van het Lopend Vuurtje

Lopend Vuurtje 242 - april 2024

 

Je kunt deze ook offline bekijken. Klik hier (4,5 mb).

Eerdere uitgaven van het Lopend Vuurtje

april 2024
december 2023
september 2023
juni 2023
april 2023
februari 2023
december 2022
september 2022
juni 2022
april 2022
februari 2022
december 2021
september 2021
juni 2021
april 2021
februari 2021
december 2020
september 2020
juni 2020
april 2020
februari 2020
december 2019
september 2019
juni 2019
april 2019
februari 2019