‘t Lopend Vuurtje

‘t Lopend Vuurtje is de wijkkrant van Duinoord die vijf keer per jaar in een oplage van 4.500 exemplaren huis-aan-huis wordt verspreid door vrijwilligers van het Bewonersoverleg. ‘t Lopend Vuurtje wordt samengesteld door een redactie onder verantwoordelijkheid van het Bewonersoverleg Duinoord. Belangstellenden buiten Duinoord kunnen zich abonneren. Adverteren in ‘t Lopend Vuurtje is ook mogelijk. Informatie over de mogelijkheden en de tarieven, formaten en aanleverspecificaties zijn te verkrijgen bij het secretariaat via 070-3467191 of bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

Redactie ‘t Lopend Vuurtje

De redactie verzorgt de inhoud en vormgeving van ‘t Lopend Vuurtje, wijkkrant voor Duinoord en de website van het Bewonersoverleg.

De redactie is bereikbaar via redactie@duinoord-denhaag.nl

Werkgroep

Marinella Berendes-Strootmann
Kitty Bos
Pieter Duimelaar
Michael Toorop
Traysi Smith
Toelichting

Kopij

‘t Lopend Vuurtje is de wijkkrant voor en door Duinoord. De redactie staat daarom open voor bijdragen van buurtgenoten. Bijdragen kunnen worden gemaild naar redactie@duinoord-denhaag.nl. De redactie heeft het recht om zonder opgave van redenen bijdragen te weigeren, in te korten of redactioneel te corrigeren.

Deadlines en verschijningsdata

Lopend Vuurtje Deadline Start verspreiding
221 22 januari 2020 19 februari 2020
222 25 maart 2020 22 april 2020
223 20 mei 2020 17 juni 2020
224 19 augustus 2020 16 september 2020
225 11 november 2020 9 december 2020

Laatste editie van het Lopend Vuurtje

Lopend Vuurtje_217_24 pag_A-small