De bewoners van Duinoord voelen zich betrokken op het groen in hun wijk.

Veel bewoners dragen hun steentje bij aan de noodzakelijke energietransitie en zetten stappen om te komen tot een meer duurzame levensstijl.

In het voorjaar van 2016 hebben wijkbewoners gediscussieerd over de focus van het Bewonersoverleg. Met het oog op de toekomst leek het wenselijk om met buurtgenoten samen initiatieven rondom duurzaamheid te nemen.

Er is op zoek gegaan naar wijkbewoners die actief zouden willen participeren. Ook de winkeliers van de Reinkenstraat zijn betrokken. Als eerste is er in 2017 een Duurzame Markt georganiseerd. Naast informatie vanuit organisaties als “Hou van je huis” of de “De Groene Menukaart” waren er tal van kraampjes informatie en duurzame producten.
Het was nog een bescheiden aanzet, maar heeft toch beweging in gang gezet. Daarom leek het in 2018 een goed idee om het jaar te beginnen met een lanceringsborrel “Duurzaam Duinoord”. Tijdens deze borrel zijn er ideeën opgehaald en bestaande initiatieven over het voetlicht gebracht. Klik hier om het verslag te lezen en klik hier om de stand van zaken per september 2018 te lezen.

Energiecoach

Eind 2019 zijn er twee belangrijke ontwikkelingen te melden. Het Bewonersoverleg participeert in de coöperatie HOOM (hoom.nl ), een landelijke coöperatie voor lokale energiebesparing.

Hoom Den Haag is een samenwerking tussen de duurzame buurtinitiatieven: Duursaam Benoordenhout, gasvrij Scheveningen, de Groene Regentes, Duurzaam Duinoord en Duurzame Vruchtenbuurt. Via Hoom worden op lokaal niveau energiecoaches opgeleid en ingezet om bewoners te ondersteunenin het proces van woningverduurzaming.

De energiecoach gaat op bezoek bij bewoners om samen de mogelijkheden voor energiebesparing in de woning te bekijken. De ernergiecoach voert een gesprek om samen met een bewoner vaststellen welke maatregelen passend zijn voor het aanvragen van een offerte.

Buurtbewoners die graag in contact willen komen met een van de energiecoaches in onze wijk, kunnen een mailtje sturen naar het bewonersoverleg (info@duinoord-denhaag.nl) dan wordt er een afspraak geregeld.

Energie uit de Wijk Challenge

Ook de Gemeente wil groepen inwoners ondersteunen om bestaande en nieuwe duurzame plannen verder te helpen de overstap te maken van fossiele energiebronnen naar duurzame energie. Voor Duinoord heeft dit geresulteerd in de subsidiëring van een kwartiermaker. Jackie Snoeijers-Loeff wordt voor een periode van een jaar coördinator Duurzaam Duinoord en zal in deze rol vooral in kaart gaan brengen hoe het staat met de energietransitie in Duinoord en wat er nodig is om bewoners verder te helpen. Voor meer informatie: duurzaamduinoord@duinoord-denhaag.nl