Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkagenda. In een wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor een wijk voor de komende vier jaar. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Zij voeren ook samen de verbeteringen uit.

Wijkagenda Duinoord

De gemeente heeft in Duinoord, een wijk met ongeveer 8.500 inwoners, gesproken met bewoners, winkeliers, het bewonersoverleg, de wijkagent, het welzijnswerk en nog veel meer partijen. Uit deze gesprekken kwamen onderwerpen die in een enquête aan inwoners van Duinoord zijn voorgelegd om te bekijken in hoeverre de genoemde onderwerpen al dan niet herkend worden. De enquête is ingevuld door 796 inwoners (waarvan 115 de Engelstalige versie hebben ingevuld). Hieronder staat een link naar een document met daarin de uitkomsten van de enquête. Aan de hand van alle gesprekken, de uitkomsten van deze enquête en een haalbaarheidscheck bij de gemeente wordt de wijkagenda voor de komende vier jaar opgesteld.

Overhandiging wijkagenda Duinoord

Beeld: De Scheveninger

Op woensdag 10 november werd de uitslag van de enquête aangeboden aan Anne Mulder, wethouder Financiën, Stadsontwikkeling, stadsdeel Scheveningen.

De gemeente heeft ook een zogenaamde ‘praatplaat’ samengesteld met daarop de belangrijkste onderwerpen in vogelvlucht. Van deze plaat bestaat ook een Engelstalige versie. Deze plaat is zichtbaar op bovenstaande foto en is met de links onder dit artikel te downloaden.