Eind 19e eeuw ontstonden de eerste plannen voor een nieuwe woonwijk in een eeuwenoud duingebied.

Deze wijk zou de naam Duinoord krijgen. Nu, zo’n 125 jaar later, is er veel over de historie van de wijk te vertellen. Over de bouwhisorie en de Indiëgangers die de eerste bewoners werden. Maar ook over de littekens van de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de huidige bewoners. Op dit deel van de website kunt u nader kennismaken met het heden en verleden van Duinoord.