Evenals andere wijken in Den Haag beschikt ook Duinoord over een wijkagent.

De wijkagent is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. Samen met bewoners, bewonersorganisatie, woningbouwverenigingen, gemeente, sportverenigingen, scholen en hulpverleningsinstanties werkt de wijkagent aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.
Wijkagent van Duinoord en Zorgvliet is Anje Veentjer. Zij werkt aan het politiebureau Nieuwe Parklaan 250, 2587 BZ Den Haag/Scheveningen. Anje Veentjer is bereikbaar via het algemene nummer van Politie Haaglanden: 0900-8844 (lokaal tarief). Per mail is zij bereikbaar via wijkagent@duinoord-denhaag.nl. Anje Veentjer is ook te volgen op Twitter: @WijkagtDuinoord
Anje Veentjer schrijft in ’t Lopend Vuurtje regelmatig over haar werk.

Verdachte situatie? BEL 112

Gebruik het alarmnummer 112 als elke seconde telt. Het is een misverstand dat 112 alleen bedoeld is voor noodsituaties waarin levens op het spel staan. Bel dus ook als u een verdachte situatie of misdrijf in uw woon- of werkomgeving ziet.

Voor andere meldingen gebruikt u 0900-8844

Geen spoed, wel politie: 0800-7000

Meld misdaad anoniem