Evenals andere wijken in Den Haag beschikt ook Duinoord over een wijkagent.

De wijkagent is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. Samen met bewoners, bewonersorganisatie, woningbouwverenigingen, gemeente, sportverenigingen, scholen en hulpverleningsinstanties werkt de wijkagent aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

De wijkagenten voor Statenkwartier, Duinoord en Zorgvlieti zijn Floortje van Lieshout en Mike Roeleveld. Zij werken aan het politiebureau Nieuwe Parklaan 250, 2587 BZ Den Haag/Scheveningen. Floortje en Mike zijn bereikbaar via het algemene nummer van Politie Haaglanden: 0900-8844 (lokaal tarief). Zij zijn ook te volgen op Instagram: @WijkagtDuinoord

Floortje en Mike schrijven in ’t Lopend Vuurtje regelmatig over hun werk.

Mike Roeleveld en Floortje van Lieshout

Mike Roeleveld en Floortje van Lieshout

Verdachte situatie? Bel 112

Gebruik het alarmnummer 112 als elke seconde telt. Het is een misverstand dat 112 alleen bedoeld is voor noodsituaties waarin levens op het spel staan. Bel dus ook als u een verdachte situatie of misdrijf in uw woon- of werkomgeving ziet.

Voor andere meldingen gebruikt u 0900-8844

Geen spoed, wel politie: 0800-7000

Meld misdaad anoniem