Onlangs rolde de politie in de 2e Van Blankenburgstraat een illegale hennepkwekerij op.

De buurt had hier al langer stankoverlast van. Dankzij oplettende buurtbewoners kon de politie het pand uiteindelijk lokaliseren en de kwekerij ontmantelen. Het telen van wiet is niet alleen verboden en strafbaar; de illegale kwekerijen zijn ook gevaarlijk voor de buren. De kwekerijen kunnen door kortsluiting bijvoorbeeld brand veroorzaken. Daarom is het goed om de politie te informeren als u denkt dat er een illegale kwekerij in de straat of buurt is.

Gezamenlijke aanpak

Het telen van wiet is verboden en strafbaar. Deze vorm van criminaliteit komt veel voor in Nederland, dus ook in Den Haag. Maar de gemeente pakt de hennepkwekerijen hard aan. In de Haagse Hennepaanpak werken de gemeente, politie, OM, belastingdienst, uitkeringsinstanties, Eneco en de woningcorporaties samen aan de bestrijding van hennepkwekerijen. Al deze instanties kunnen het niet alleen. Samen met de bewoners van Den Haag kunnen we de overlast nog beter aanpakken.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?

Als er een illegale hennepkwekerij actief is, kan je dat als buurtbewoner merken. Een hennepkwekerij kan herkenbaar zijn aan:

 • beslagen of afgeplakte ramen, gordijnen en ramen die nooit open gaan
  het licht dat soms de hele nacht blijft branden
  een constant zoemend of ronkend geluid
  stankoverlast
  de bewoners zijn zelden of nooit thuis, of op vaste tijden een uurtje
  problemen met stroom in de buurt
  Meld vermoedens

Een illegale hennepkwekerij geeft niet alleen overlast. Het kan ook gevaar voor omwonenden opleveren. Zo kan er brand uitbreken door kortsluiting of schade ontstaan door wateroverlast. Daarom geldt: Denkt u dat er een hennepkwekerij is bij u in de straat, buurt of wijk? Meld het dan! Bel de politie 0900-8844 (lokaal tarief) of bel M. (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000 (gratis).

Haagse hennepaanpak

Na een melding of een vermoeden over een hennepkwekerij gaat de politie met de informatie aan de slag. De politie stelt bijvoorbeeld een buurtonderzoek in. Bij ontdekking van een hennepkwekerij wordt er uitgezocht wie de eigenaar van het pand is. Als uit onderzoek blijkt dat het inderdaad een hennepkwekerij is, worden er afspraken gemaakt om het pand te ontruimen. In sommige gevallen gebeurt dit direct.

In de aanpak is naast de afspraken over het onderzoek, de ontruiming en de strafrechtelijke vervolging, ook vastgelegd dat de overtreders financieel worden aangepakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Belastingdienst niet betaalde belastingen alsnog kan innen, uitkeringen worden stopgezet en teruggevorderd en er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke fraude. Huurcontracten met overtreders worden opgezegd en de woningcorporatie of huiseigenaar zorgt dat de woning weer beschikbaar wordt voor de normale bewoning.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Haagse Hennepaanpak, kijk dan op www.denhaag.nl/veilig/hennepaanpak.

Dit artikel verscheen eerder in Lopend Vuurtje 180 (december 2013)