Binnen Bewonersoverleg Duinoord zijn verschillende werkgroepen actief om wijk- of straatgebonden belangen te behartigen, problemen voor de wijk aan te pakken of om gezamenlijk iets te ondernemen.

De verschillende werkgroepen presenteren zich op dit deel van de website.

De werkgroepen kunnen vaak versterking gebruiken. Als u belangstelling hebt voor een werkgroep, neem dan contact op met de huidige leden van de werkgroep (zie de contactgegevens bij de werkgroep). Of mail naar bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl. Hebt u zelf een idee voor een werkgroep? Neem dan contact op het bestuur via bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

De volgende werkgroepen zijn binnen het Bewonersoverleg actief: