Bewoners van Duinoord vinden het fijn dat hun wijk veilig en schoon is. Een grote groep bewoners zet zich hier voor in. Mocht u zelf iets signaleren, meld dit dan bij het BIT.

Doel

Met zekere regelmaat wandelen de mensen van het BIT door de buurt en let het team op zaken die kapot, vervuild of onveilig zijn. Het team vormt daarmee belangrijke oren en ogen voor de buurt. Het BIT kijkt waar inbraakrisico’s zijn, waar ze verdachte zaken zien of waar onderhoud nodig is. Die informatie geven ze vervolgens door aan de politie (via de wijkagent) of de gemeente, die daarmee aan de slag kunnen.

Leden werkgroep

Judith Baars
Hans Balster
Dimf de Bekker
Jan Evenhuis
Onno van Gastel
Gerrit Jansink
Piet Molenaar
Eric ter Mors
Marcel Nonhebel
Jeroen Paar
Michiel Riegen
Gé Schellingerhout
Anky Schmale
Ab Waasdorp
Johan Sipkema
Hansjörg  Hersbach
Tineke van Lingen

Contactpersonen

Dimf de Bekker en Michiel Riegen: bit@duinoord-denhaag.nl