Bewoners van Duinoord vinden het fijn dat hun wijk veilig en schoon is. Een grote groep bewoners zet zich hier voor in. Mocht u zelf iets signaleren, meld dit dan bij het BIT.

Doel

Met zekere regelmaat wandelen de mensen van het BIT door de buurt en let het team op zaken die kapot, vervuild of onveilig zijn. Het team vormt daarmee belangrijke oren en ogen voor de buurt. Het BIT kijkt waar inbraakrisico’s zijn, waar ze verdachte zaken zien of waar onderhoud nodig is. Die informatie geven ze vervolgens door aan de politie (via wijkagent Anje Veentjer) of de gemeente, die daarmee aan de slag kunnen.

Leden werkgroep

Dimf de Bekker
Michiel Riegen
Judith Baars
Onno van Gastel
Hilde Kupfer
Piet Molenaar
Eric ter Mors
Hans Balster
Gerrit Jansink
Ab Waasdorp
Gé Schellingerhout
Anky Schmale
Marcel Nonhebel
Joanieke Snijders
Jeroen Paar

Contactpersonen

Dimf de Bekker en Michiel Riegen: bit@duinoord-denhaag.nl