Veel bewoners van Duinoord zijn liefhebber van lezen en in voor een gesprek over een goed boek

Daarom is er in het Trefcentrum een zgn. buurtbibliotheek ingericht. De bibliotheek is van, voor en door bewoners van Duinoord. Er is inmiddels een flinke groep vrijwilligers (werkgroep bibliotheek) actief om u op vier ochtenden in de week te ontvangen. De koffie staat klaar en er ontstaan tussen vrijwilligers en bezoekers onderling leuke contacten. Daarmee is de bibliotheek vooral een mooie plek voor ontmoetingen tussen buurtgenoten.

Bibliotheek Duinoord is tot stand gekomen met een subsidie van de Gemeente Den Haag. We hebben bij de opzet ondersteuning gekregen van de openbare bibliotheek, maar zijn geen filiaal van de OB.

De collectie

Wij spannen ons in om een mooie collectie boeken te verzamelen met toonaangevende literatuur, biografieën, geschiedenis- en kunstboeken, maar ook lekkere leesboeken. Bovendien is er een bescheiden collectie Frans- en Engelstalige boeken in de bibliotheek aanwezig. De beschikbare middelen maken het mogelijk de collectie actueel te houden en geregeld aan te vullen met nieuw verschenen boeken. Donaties zijn van harte welkom.

Een deel van de collectie is opgebouwd met boeken die we van buurtgenoten hebben gekregen. Gulle gevers hebben ons mooie, goed uitziende boeken geschonken. Helaas kunnen we niet alles aannemen wat u inbrengt. We hebben maar beperkt plaats en houden graag plek voor actuele literatuur. Zo nemen we geen detectives in de collectie op en ook reisboeken zult u maar heel beperkt vinden in verband met de geringe actualiteitswaarde.

Lid worden

Inschrijven: Lid worden kan door in de bibliotheek het inschrijfformulier in te vullen en een bijdrage van 5 euro p.p. per jaar te betalen.

Leden van de bibliotheek ontvangen op gezette tijden een nieuwsbrief en informatie over de activiteiten die in de bibliotheek georganiseerd worden. Uw gegevens worden alleen voor de hier bovengenoemde zaken gebruikt. Voor meer informatie over ons AVG-regelement zie hier.

Uitleentermijn: De uitleentermijn is vier weken en per keer kunnen twee boeken geleend worden. Boeken kunnen worden verlengd of gereserveerd door het versturen van een e-mail aan bibliotheek@duinoord-denhaag.nl. U kunt hier de digitale catalogus bekijken.

Culturele activiteiten

De werkgroep bibliotheek organiseert voor haar leden en belangstellenden door het jaar heen diverse culturele activiteiten. Zo zijn er lezingen over bijvoorbeeld de architectuur van de wijk, komen schrijvers over hun boeken vertellen of zijn er cursusavonden aansluitend bij exposities in het Gemeentemuseum. Voor het actuele programma zie hier op de websitepagina waar de agenda is geplaatst.

Senia Leesgroep

Met hulp van de landelijke organisatie Senia (zie hier) heeft de werkgroep bibliotheek georganiseerd dat buurtgenoten zich aan kunnen sluiten bij een leesgroep. De leden van de leesgroep komen ongeveer eens in de zes weken in het Trefcentrum bijeen en kiezen samen de boeken die zij willen lezen en onderling bespreken. Er zijn momenteel twee leesgroepen actief. Heeft u belangstelling dan kunt u zich met het Bewonersoverleg in verbinding stellen via het algemene e-mailadres bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

Meedoen als vrijwilliger

Er is een vaste groep vrijwilligers die met de nodige inzet ervoor zorgt dat de bibliotheek vier ochtenden per week open is. Binnen deze groep worden verschillende taken verricht. Sommige vrijwilligers zijn alleen betrokken bij de uitleen, anderen stellen ook de collectie samen, dragen een steentje bij aan het culturele programma of werken aan de digitale informatievoorziening. De werkgroep bibliotheek komt ongeveer een keer in het kwartaal bijeen om te overleggen. We zijn inmiddels met zo’n vijftien mensen actief, maar meer enthousiastelingen zijn altijd welkom. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met onze coördinator Wil Hoogteijling via het e-mailadres bibliotheek@duinoord-denhaag.nl.

Contact

De bibliotheek is te bereiken via het e-mailadres bibliotheek@duinoord-denhaag.nl of eventueel telefonisch via het algemene telefoonnummer van het Bewonersoverleg.