Welkom op de pagina van de Vrienden van Duinoord

Stichting Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiëren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en zelfwerkzaamheid.

Het Bestuur

Stichting Vrienden van Duinoord heeft een eigen bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden. Ook bestuurslid worden? Stuur ons een berichtje.

 • Samenstelling bestuur

  Voorzitter: Camilla Gerding
  Penningmeester: Jasper de  Vormer
  Secretaris: Anne-Karien von Fumetti
  Algemeen Lid: Annemieke Bláha
  Lid op voordracht Bewonersoverleg Duinoord: Dorothee van der Donk

Bestuur Vrienden van Duinoord

Van links naar rechts: Dorothee van der Donk (Algemeen Bestuurslid en Liaison met het bewonersoverleg), Camilla Gerding (Voorzitter), Anne-Karien von Fumetti (Secretaris), Jasper de Vormer (Penningmeester), Annemieke Bláha (Algemeen Bestuurslid)

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van het Bewonersoverleg. Tenminste twee derde van de bestuursleden woont in Duinoord. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Schema van aftreden

2020: secretaris
2021: voorzitter
2022: penningmeester

Ook vriend van Duinoord worden?

De Vrienden van Duinoord zijn altijd op zoek naar nieuwe vrienden die op de hoogte willen blijven maar ook deel uit willen maken van de jaarlijkse activiteiten die worden georganiseerd in de buurt. Je kan lid worden van de Vrienden van Duinoord voor maar 25 euro per jaar. Stuur ons een berichtje voor meer informatie.

Financiële ondersteuning aanvragen?

Organiseert u een sociale activiteit in de buurt? Dan kunt u een financiële bijdrage van de Vrienden van Duinoord aanvragen. De aanvraag moet zijn ingediend voordat de activiteit plaatsvindt. Gebruik voor uw aanvraag dit formulier . Leest u a.u.b. ook even de algemene voorwaarden  voordat u de aanvraag indient.

Aanvragen kunt u zenden naar stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com

Geplande bestuursvergaderingen

vergadering ontvangst aanvraag uiterlijk
dinsdag 24 maart 2020 dinsdag 17 maart 2020
dinsdag 23 juni 2020 dinsdag 16 juni 2020
dinsdag 22 september 2020 dinsdag 15 september 2020

Klik hier voor de Statuten van de Vrienden van Duinoord