Welkom op de pagina van Stichting Vrienden van Duinoord.

Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiëren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en zelfwerkzaamheid. Ook ondersteunen we het Bewonersoverleg Duinoord.

De Vrienden van Duinoord verwerft haar inkomsten uit donaties, giften, erfenissen en andere inkomstenbronnen.

Subsidie aanvragen?
Organiseert u een activiteit die de onderlinge banden tussen de bewoners in de wijk Duinoord versterkt en die daarmee maatschappelijk welzijn en integratie bevorderen en sociaal isolement voorkomen? Dan kunt u een financiële bijdrage van de Vrienden van Duinoord aanvragen. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voordat de activiteit plaatsvindt. Gebruik voor uw aanvraag het formulier in of in . Aanvragen kunt u zenden naar vrienden@duinoord-denhaag.nl.

Geplande bestuursvergaderingen

vergadering ontvangst aanvraag uiterlijk
maandag 4 maart 2019 maandag 25 februari 2019
woensdag 12 juni 2019 woensdag 5 juni 2019
maandag 16 september 2019 maandag 9 september 2019
maandag 2 december 2019 maandag 25 november 2019

 

Meer weten?

Klik op de link voor meer informatie over:
Bestuur –  Statuten