Welkom op de pagina van de Vrienden van Duinoord

Stichting Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiëren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en zelfwerkzaamheid.

Weten welke activiteiten we de afgelopen tijd ondersteunden? Kijk hier.

Het Bestuur

Stichting Vrienden van Duinoord heeft een eigen bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden. Ook bestuurslid worden? Stuur ons een berichtje.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Pepijn van Wijmen
Penningmeester: Bart Derksen
Secretaris: Pieter Smits
Algemeen Lid: Anne-Karien von Fumetti
Algemeen Lid: Michelle van Driel

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van het Bewonersoverleg. Tenminste twee derde van de bestuursleden woont in Duinoord. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Ook vriend van Duinoord worden?

De Vrienden van Duinoord zijn altijd op zoek naar nieuwe vrienden die op de hoogte willen blijven maar ook deel uit willen maken van de jaarlijkse activiteiten die worden georganiseerd in de buurt. Je kan lid worden van de Vrienden van Duinoord voor maar 25 euro per jaar.

Financiële ondersteuning aanvragen?

Organiseert u een sociale activiteit in de buurt? Dan kunt u een financiële bijdrage van de Vrienden van Duinoord aanvragen. De aanvraag moet zijn ingediend voordat de activiteit plaatsvindt. Gebruik voor uw aanvraag dit formulier . Leest u a.u.b. ook even de algemene voorwaarden  voordat u de aanvraag indient.

Aanvragen kunt u zenden naar stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com

Klik hier voor de Statuten van de Vrienden van Duinoord

Geplande bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen Indienen subsidieaanvraag uiterlijk voor:
dinsdag 17 september 2024 1 september 2024
dinsdag 21 januari 2025 1 januari 2025
dinsdag 20 mei 2025 1 mei 2025
dinsdag 16 september 2025 1 september 2025