We hebben het wel goed in Duinoord en leven er prettig. Dat vinden we zelf en soms zeggen we dat tegen elkaar. Ook de cijfers laten dat zien.

Waarin verschilt Duinoord eigenlijk van de rest van Den Haag? Wat maakt onze wijk speciaal? In de leeftijd van de bewoners zit het niet. Duinoord heeft namelijk vrijwel dezelfde leeftijdsopbouw als de Gemeente Den Haag. Iets meer jeugd tussen 15 en 25 jaar en iets meer bewoners tussen de 25 en de 45 jaar, dat is alles.

Maar als we naar de inkomens kijken zien we wel verschillen. In Duinoord zijn we niet bepaald arm. Het gemiddelde inkomen ligt anderhalf keer hoger als het Haagse gemiddelde en één op de drie huishoudens heeft een hoog inkomen. Dat we gemiddeld wat rijker zijn is niet zo verrassend in aanmerking genomen dat zes van de tien Duinoorders hoog opgeleid zijn.

Hoger opgeleid, hogere inkomens, dat zie je ook terug in de huizen. Niet zozeer in het aandeel eigen woningbezit: In Duinoord vormen koopwoningen iets meer dan de helft van het woningenbestand. Het verschil zit de huurwoningen. In Duinoord zijn die voor het overgrote deel particuliere huur; nog geen zes procent van de woningen valt onder sociale huur.

Duinoord maakt deel uit van de Haagse Internationale Zone en dat is goed aan de bevolking te merken. Meer dan een kwart van de inwoners is Westers allochtoon. Dat is vrij veel: Voor heel Den Haag ligt dit percentage rond de vijftien. Ook al heeft Den Haag een behoorlijk aandeel expats, zes op de tien inwoners zijn autochtoon Nederlands.

Kortom, de inwoners van Duinoord zijn qua inkomen, opleiding en woning over het algemeen niet slecht af. Ongetwijfeld heeft dit invloed op hun oordeel over de buurt. Veel mensen voelen zich thuis in de buurt en waarderen het groen, de architectuur en de saamhorigheid in de wijk. Driekwart van onze buurtbewoners vindt dat mensen er prettig met elkaar omgaan. Dat is anderhalf keer meer dan wat geldt voor heel Den Haag. En dat niet alleen, mensen voelen zich in Duinoord ook veiliger dan in de rest van de stad: Slechts één op de tien inwoners voelt zich onveilig.

Dat mensen zich in de buurt thuis voelen laten ze op verschillende manieren blijken. Veel inwoners wonen al langer dan vijftien jaar in de wijk en zijn hun wijk dus behoorlijk trouw. Zes van de tien inwoners zijn bereid wat voor hun buurt te doen en een kwart doet vrijwilligerswerk. Met al die trouw en betrokkenheid steekt Duinoord flink uit boven het Haagse gemiddelde.

Zie voor meer prettige kengetallen: https://allecijfers.nl/wijk/wijk-11-duinoord-den-haag/  en www.denhaag.incijfers.nl