Duinoord, een wijk die leeft

Doet en denkt u met ons mee? Hoe kunnen we onze wijk schoon, groen, duurzaam en veilig houden?

Het Bewonersoverleg Duinoord ontplooit een groot aantal activiteiten om de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. We zijn een platform waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen over onderwerpen als groen, (verkeers)veiligheid, welzijn en participatie. Een actieve bewonersorganisatie is een goede gesprekspartner voor onze stedelijke overheid. Vandaar dat de Gemeente Den Haag onze activiteiten graag subsidieert.

U kunt op allerlei manieren participeren, door het bezoeken van Bewonersbijeenkomsten of activiteiten die georganiseerd worden of mee te doen met een van de werkgroepen. We hebben zo’n honderd vrijwilligers die bij ons Bewonersoverleg actief zijn. Zij hebben vaak al veel expertise opgebouwd en kunnen u behulpzaam zijn mocht u goede ideeën voor de wijk hebben en die graag verder willen ontplooien.

Het Bewonersoverleg, dat zijn wij allemaal! Mocht u vinden dat er iets ontbreekt, of dat er meer aandacht voor het een of ander nodig is, kom binnen, kaart aan en doe mee! Dat is wat ons betreft “Duinoordse” kracht.

Ook op de website van de Gemeente Den Haag vindt u het nodige over burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/denk-mee.htm

Duurzaam Duinoord

Een belangrijk thema zal de komende jaren het verder verduurzamen van de wijk zijn. Lees meer…..

Werkgroepen

Diverse werkgroepen zijn binnen de wijk actief. Lees meer….

Diverse wijkactiviteiten

Naast de werkgroepen die een aantal belangrijke thema’s binnen onze wijk hebben opgepakt zijn er ook diverse wijkactiviteiten waar groepen bewoners zich actief voor inzetten. Zo zijn er een aantal straatwerkgroepen die om de leefbaarheid en de saamhorigheid te bevorderen zich bezighouden met het organiseren van activiteiten voor de eigen straat. Verder heeft een groep zich ingezet voor het wekelijks organiseren van een bootcamp, wordt er jaarlijks een walking dinner georganiseerd en vindt geregeld langs de diverse kunstenaars die onze wijk rijk is een zogenaamde open atelierroute plaats. En niet te vergeten het jaarlijkse Sunny Court Festival.

Wijkblad ’t Lopend Vuurtje

Een enthousiast team van vrijwilligers zorgt ervoor dat 5 keer per jaar een wijkblad verschijnt dat bij alle bewoners van Duinoord gratis in de bus wordt gedaan. Lees meer….

Gebruik van het Trefcentrum

Het Trefcentrum van het Bewonersoverleg vindt u op Sweelinckplein 42. Daar vinden niet alleen de maandelijkse bestuursvergaderingen plaats, maar ook andere activiteiten voor en door de wijkbewoners. Verder kunt u het Trefcentrum ook huren voor uw eigen activiteiten. Lees meer…

Welzijn Scheveningen

Het Bewonersoverleg Duinoord werkt op diverse terreinen samen met Welzijn Scheveningen, een organisatie voor maatschappelijk werk. Lees meer….