www.duinoord-denhaag.nl is de website van Stichting Bewonersoverleg Duinoord in Den Haag (NL).

Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op ontwerp, layout, teksten en wijzigingen voorbehouden aan Stichting Bewonersoverleg Duinoord.

www.duinoord-denhaag.nl spant zich in om de aangeboden informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Stichting Bewonersoverleg Duinoord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.

Degenen die menen rechten te kunnen ontlenen aan de informatie op een van de pagina’s van www.duinoord-denhaag.nl kunnen contact opnemen met webbeheer@duinoord-denhaag.nl.