Duinoord is een fraaie, historische wijk.

Dat willen velen graag zo houden. Mocht u iets signaleren dat het aanzien van panden in de wijk schaadt, dan kunt u zich wenden tot de werkgroep.

Doel

De werkgroep Stadsbeeld zet zich in voor het behoud van het rijksbeschermd stadsgezicht in Duinoord, in het bijzonder panden en monumenten die hier deel van uitmaken. Daartoe signaleert zij gevallen van aantasting van het beschermd stadsgezicht, bijvoorbeeld voortgaand achterstallig​ ​onderhoud waardoor onherstelbare schade dreigt te ontstaan. In eerste instantie overlegt de werkgroep met de eigenaar van een pand. Meestal wordt het probleem hiermee al opgelost. Mocht contact met de eigenaar echter niet leiden tot herstel, dan meldt de werkgroep dit aan de gemeente Den Haag voor handhaving.

Leden werkgroep

Fons de Backer

Contact

stadsbeeld@duinoord-denhaag.nl