Een prettig leefbare wijk voor mens, dier en plant, wie wil dat niet.

Doel

De werkgroep stelt zich het optimaliseren van de leefbaarheid voor mens, dier en plant in Duinoord ten doel. Zij wil dit doel realiseren door het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van ‘het groen’. De bewoners van Duinoord worden daarbij actief betrokken. Waar nodig wordt grensoverschrijdend (samen)gewerkt.

De werkgroep maakt zich vooral sterk voor:

  • Het behoud van groen (zowel traditioneel als ecologisch) in parken, straten, watergangen, enz.;
  • Uitbreiding van het groen waar dat mogelijk is;
  • Kwaliteitsverbetering van het groen voor leefgebieden van in het wild levende dieren (vogels, zoogdieren, insecten waaronder vlinders) in zowel openbare als particuliere terreinen;
  • Versterking van ecologische verbindingen;
  • Het stimuleren van het welbevinden van de wijkbewoners (bijvoorbeeld door het uitzetten van een groene, natuurlijke wandelroute met bankjes of het zoeken naar mogelijkheden voor de jeugd).

Voor meer informatie over meer zelf doen aan groen, klik hier.
Voor meer informatie over de hitte-eilanden in Den Haag en wat er tegen te doen, klik hier.

Leden werkgroep

Coördinatie: Veronica Hekking, mail@vhekking.nl
Contactpersoon: Mary Beuk, tel. 070-3464045, groenduinoord@duinoord-denhaag.nl

Groene opknapbeurt

De perken op de hoek van de 2e Sweelinckstraat en Groot Hertoginnelaan die in 2019 zijn aangelegd, vertonen inmiddels veel opengevallen plekken waar eerst mooie planten stonden. Daarvoor zijn meerdere oorzaken. De aanplant gebeurde midden in een warme en droge zomer, er staat veel wind op die hoek en de perken liggen in de schaduw. Bij de aanplant is destijds te weinig gekozen voor diversiteit aan soorten. Een relatieve monocultuur maakte de beplanting gevoelig voor weersomstandigheden. Het onderhoud bestond vooral uit veel schoffelen waarbij soms planten onnodig het onderspit delfden.

Lees verder in de bijlage onder Downloads.

Tips voor de herfst

Het laatste kwartaal van het jaar begint met het verkleurende blad, pittige boslucht en de tot in het diepe najaar bloeiende monnikskap (Aconitum). Andere bloemen hebben het opgegeven maar wie een kardinaalsmuts (Euyonimus) heeft kan nu genieten van roodkleurend blad. Kortom niet getreurd er is genoeg te beleven en er is beslist nog wat te doen, zij het dat je niet al te rigoureus te werk moet gaan.

Lees verder in de bijlage onder Downloads.