Oktober is actiemaand ‘Kak in de bak’

Oktober staat met de actiemaand Kak in de bak in het teken van hondenpoep. Hondenpoep op straat is een van de grootste ergernissen van bewoners. Met activiteiten in de wijk, vragen wij bij baasjes extra aandacht voor het opruimen van de poep van hun hond. Ook roepen wij wijkbewoners op overlast van hondenpoep te melden. De actiemaand sluit aan bij het thema ‘een schone wijk’ van de wijkagenda Duinoord.

Dit gaan we doen
In oktober vinden er iedere week activiteiten plaats:

Week 1: De hondenpoepzuiger rijdt op 2 oktober 2023 door Duinoord om hondendrollen op te ruimen.
Week 2: Straatactie op 4 oktober 2023 van 16.00 tot 18.00 uur vanaf het Trefcentrum (Sweelinckplein 42). Bewoners en medewerkers van de gemeente delen hondenpoepzakjes uit. Ook geven ze uitleg over het hondenpoepbeleid in Den Haag.
Week 3: Straatactie op 25 oktober 2023 van 19.00 tot 21.00 uur vanaf het Trefcentrum (Sweelinckplein 42). Bewoners en medewerkers van de gemeente delen hondenpoepzakjes uit. Ook geven ze uitleg over het hondenpoepbeleid in Den Haag.
Week 4: De hondenpoepzuiger rijdt op 30 oktober 2023 door Duinoord om hondendrollen op te ruimen.

De handhavers letten extra op de opruimplicht van hondenpoep. Via de website scheveningen.denhaag.nl/kakindebak en sociale media vragen de gemeente en partijen in de wijk aandacht voor de actiemaand.

Helpt u mee?
Samen bereiken wij meer. Daarom zijn bewoners die willen meehelpen tijdens de straatacties altijd welkom. Aanmelden kan via milieuscheveningen@denhaag.nl.