Fietsparkeren in Duinoord: ontwerp is aangepast

De werkgroep verkeer van Bewonersoverleg Duinoord heeft eerder een zienswijze ingestuurd over het ontwerp van het fietsparkeren in Duinoord. Hierbij een update over de voortgang.

Op 2 april 2024 is het voorontwerp samen met alle zienswijzen en het antwoord van het projectteam besproken in het college van burgemeester en wethouders. Dit document noemt de gemeente de Nota van Beantwoording. Het college heeft akkoord gegeven op de laatste voorontwerpen en het voorstel om deze aan te passen op basis van de zienswijzen. Dat noemt de gemeente het vaststellen van het voorontwerp.

Het ontwerp is aangepast 

Het projectteam heeft alle zienswijzen gelezen. Daardoor zijn er aanpassingen gedaan in een aantal ontwerpen. De aanpassingen zijn bijvoorbeeld het wijzigen van de plek van een fietsnietje of de ruimte tussen de fietsnietjes.

Alle zienswijzen, antwoorden en wijzigingen kunt u lezen

U kunt de reactie van de gemeente op uw zienswijze en andere zienswijzen lezen in de Nota van Beantwoording (bijlage 2). Deze staat met het collegebesluit (RIS318456) en bijhorende documenten op de website van raadsinformatie (afgekort RIS).

De fietsnietjes worden vanaf het derde kwartaal 2025 geplaatst

Komende periode maakt de gemeente een definitief ontwerp en bereidt de werkzaamheden voor. Er wordt een aannemer gezocht om de werkzaamheden uit te voeren. Naar verwachting worden vanaf het derde kwartaal van 2025 de fietsnietjes geplaatst.

Meer informatie

Op de website denhaag.nl/duinoordfietst staat meer informatie over het project. Heeft u vragen? En staan de antwoorden niet op deze website? Dan kunt u ons een e-mail sturen via duinoordfietst@denhaag.nl