Oktober is actiemaand ‘Kak in de bak’

Oktober staat met de actiemaand Kak in de bak in het teken van hondenpoep. Hondenpoep op straat is een van de grootste ergernissen van bewoners. Met activiteiten in de wijk, vragen wij bij baasjes extra aandacht voor het opruimen van de poep van hun hond. Ook roepen wij wijkbewoners op overlast van hondenpoep te melden…. Lees meer »

WSDH zet stadsdeel Scheveningen in de schijnwerpers

WSDH staat voor Werkgever Sportclubs Den Haag. WSDH is een werkgeversorganisatie voor meer dan 70 sportprofessionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in de regio Haaglanden. Iedere twee maanden zetten zij een Haags stadsdeel in de spotlight. In juli en augustus is dat stadsdeel Scheveningen! Deze zomer kun je naar de playgrounds voor Streetsport, maar… Lees meer »

Tegelwippen 2023 een groot succes

De buurtactie Tegelwippen Duinoord was weer een doorslaand succes. Tientallen buurtgenoten hebben bij elkaar meer dan 900 tegels ingeleverd, een container vol. Dank aan iedereen die heeft meegedaan aan deze actie en aan alle mensen die ons daarbij hebben geholpen . Samen hebben we Duinoord  weer wat groener gemaakt. Bekijk hier een fotoverslag van het… Lees meer »

Verslag wijkbijeenkomst 23 februari over fietsparkeren

In de smalle straten van vooroorlogse wijken staan de stoepen te vol met fietsen en (deel)scooters. Duinoord is één van deze wijken. Voor een aantal straten in Duinoord wil de gemeente dit fietsparkeerprobleem samen met de buurt verbeteren. Hiervoor kwamen de gemeente en bewoners van de wijk op donderdagavond 23 februari naar de Praktijkschool de… Lees meer »

Hoop voor krot van Kroatië

Op 31 januari was een Duinoordse delegatie uitgenodigd op de Kroatische ambassade. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het bestuur van het Bewonersoverleg, de Werkgroep Stadsbeeld en het Actiecomité Krot van Kroatië. Het was een positief gesprek waarin de ambassadeur meedeelde dat er dit jaar daadwerkelijk gaat worden begonnen met de restauratie van het vervallen… Lees meer »

Duinoord zoekt speelplek (vervolg)

Speelbeheerder Wesley wandelde met kinderen door de wijk om te horen waar zij spelen en bewegen. In deze video ziet u op welke plekken kinderen graag willen spelen. Tussen eind oktober en half november vulden kinderen en volwassen een vragenlijst in over spelen in Duinoord. Thema spelen op de wijkagenda Het thema speelplek staat op… Lees meer »

Secretariaat gesloten

Het secretariaat is gesloten gesloten van 9 t/m 16 januari 2023

Bibliotheek gesloten

Bibliotheek Duinoord is van 24 december 2022 t/m 3 januari 2023 gesloten.  

Vragenlijst Duinoord zoekt speelplek

Het thema speelplek staat op de wijkagenda Duinoord. Samen met de werkgroep spelen en Bewonersoverleg Duinoord heeft de gemeente een vragenlijst gemaakt. Dit om erachter te komen op welke plekken mensen spelen en bewegen. Denk aan de stoep, pleinen, parken en speeltuinen. Dit kan in de wijk zijn, maar ook daarbuiten. Help mee Woont u… Lees meer »

Geslaagde demonstratie bij Krot van Kroatië

Het was vrijdagmiddag 26 augustus een geslaagde en sfeervolle demonstratie bij het Krot van Kroatië aan de Groot Hertoginnelaan. Er waren tussen de vijftig en zestig deelnemers, de meesten boze buurtbewoners maar er waren ook vertegenwoordigers van vijf politieke partijen, pers en delegaties van het Bewonersoverleg Duinoord en van de Vereniging Vrienden van Den Haag…. Lees meer »