Oproep gedupeerde klanten Reisburo Reinken

Contact gezocht met gedupeerde klanten van Reisburo Reinken/TravelXL In de week van 12 oktober jl. is plotseling het Reisburo Reinken/Travel XL in de Reinkenstraat gesloten.  Ik heb nog een reeds betaalde, geannuleerd, uitgestelde reis van dit Reisburo tegoed. Van het Reisburo heb ik vooraf geen enkele melding over de sluiting en de afhandeling van lopende… Lees meer »

Stop Racebaan Kades

De actie Stop Racebaan Kades, waaraan ook de Werkgroep Verkeer een bijdrage levert, heeft een concreet succes geboekt. De gemeente heeft laten weten dat het Openbaar Ministerie akkoord is met de plaatsing van 2 flitspalen ter hoogte van het Sweelinckplein. Het zal nog wel enige maanden duren voordat tot plaatsing kan worden overgegaan. Ondertussen blijven… Lees meer »

Parkeren onder het Worldforum?

De parkeerdruk in de wijk is een zorg voor veel bewoners én bezoekers in de wijk. Het staat dan ook volop in de aandacht van de gemeente en van het Bewonersoverleg Duinoord. Daarom staan gemeente en het Bewonersoverleg open voor oplossingen. Eén daarvan kan zijn om vergunninghouders te laten parkeren in de parkeergarage van het… Lees meer »

Struikelmeldpunt van start

Senior-onvriendelijke straten en stoepen van Den Haag kosten heupen, levens en miljoenen per jaar Jaarlijks komen er tussen de 400 en 500 senioren in Den Haag/Scheveningen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht na een valincident op straat. De meeste ongevallen vinden binnenshuis plaats maar ook een groot deel – niet minder dan 10%… Lees meer »

Advies aangeboden aan wethouder

Vermindering autoverkeer Centrum Noord Het adviesrapport Vermindering doorgaand autoverkeer Centrum Noord is inmiddels vastgesteld en op 8 september jl. aangeboden aan wethouder Van Asten. Het rapport plus bijlagen is via bijgaande link te raadplegen in het raadsinformatiesysteem: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/612915 De Werkgroep Verkeer blijft bij het vervolgproces betrokken en zal daarvan verslag blijven doen.

Red het Parkje Sunny Court

Red het Parkje Sunny Court: voor groen, tegen bebouwing Er zijn bouwplannen midden op het binnenterrein van het ‘Obrechthof’ (achter Obrechtstr 106), dat grenst aan Sunny Court. Die grens is nu een rustige blinde muur, maar als de plannen doorgaan wordt dat straks een hoog huizenblok met een parkeergarage. Oude bomen sneuvelen, een groene oase… Lees meer »

Nieuws van werkgroep Verkeer

De Werkgroep Verkeer Duinoord heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motoren (NEFOM). De NEFOM bestaat uit bewonersgroepen uit alle delen van Nederland die paal en perk willen stellen aan geluidsoverlast van motoren, auto’s en andere voertuigen. Samen met lokale overheden willen zij de overlast terugdringen. Voor meer informatie zie www.nefom.nl

Inbraakpreventie tijdens de vakantie

De zomervakantie is een fijne tijd. Veel mensen gaan op vakantie of een dagje uit. Het is ook de tijd waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan. Wij willen het inbrekers natuurlijk niet makkelijk maken. Daarom geven wij hieronder een aantal tips: Op… Lees meer »

Corona preventie protocol Trefcentrum

Trefcentrum van het Bewonersoverleg Duinoord, Sweelinckplein 42 te Den Haag Het Trefcentrum is vanaf 1 juli weer geopend. Hieronder volgt een beknopt protocol rekening houdend met de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid en de kleinschaligheid van ons Trefcentrum. Dit protocol geldt voor alle gebruikers van ons Trefcentrum. De maximale capaciteit is 16 mensen met inachtneming… Lees meer »

Bewoners zijn racebaan voor de deur zat

Bewoners van de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade en directe omgeving in Den Haag hebben het gehad met de ‘terreur van verkeersoverlast’ voor hun deur. Ze vragen in een brandbrief aan het stadsbestuur om maatregelen. Klik hier om het artikel te lezen.