Zienswijze Bewonersoverleg Voorontwerp tramlijn 16S

De HTM gaat, zoals het er nu naar uitziet, in de loop van 2023 de oude trams op lijn 16 vervangen door de nieuwe modellen Avenio. Er komen dan op het hele traject de nieuwe hoge haltes en de gemeente pakt her en der ook meteen de infrastructuur aan.
Voor Duinoord betekent dat o.a. dat op de beide kades van het Lijn 16-traject fietspaden komen; de kruising met de Groot Hertoginnelaan wordt aangepakt, maar ook dat de betreffende haltes worden verplaatst naar voorbij de kruising i.p.v. ervoor. Zie ook: https://www.duinoord-denhaag.nl/nieuws/16/02/2021/nieuwe-trams-in-duinoord/

Met name de gevolgen voor de bomen en de mogelijke extra trillingen door de veel zwaardere tramstellen baren het Bewonersoverleg Duinoord zorgen. Het Bewonersoverleg dient komende week haar zienswijze in op basis van het door de gemeente uitgebrachte Voorontwerp.

Het Bewonersoverleg wil proberen om ook nog zoveel mogelijk bewoners deze zienswijze te laten indienen en daarmee zijn of haar steun uit te spreken voor de zienswijze van het Bewonersoverleg. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 16 april. De bewoners worden o.a. benaderd d.m.v. een huis-aan-huis brief welke op dinsdag 13 april bezorgd wordt op de beide kades en de Stadhouderlaan.

Hieronder treft u onze zienswijze aan als Word document. Wij willen u vragen dit document in uw tekstverwerker te openen en naast het invullen van  de datum bovenin het document, het ook te ondertekenen met uw naam- en adresgegevens. U kunt het document vervolgens als bijlage in een e-mail verzenden naar lijn16@denhaag.nl  o.v.v. ‘Zienswijze lijn 16S.  Wij zouden het op prijs stellen als u ons via een CC naar secretariaat@duinoord-denhaag.nl van uw ondersteuning op de hoogte stelt. Let op dit kan tot uiterlijk vrijdag 16 april!

Zienswijze 16S bewoners (als Word document)
Zienswijze 16S bewoners (als PDF)