Nieuwe trams in Duinoord

In ‘Lopend Vuurtje’ 226 van februari 2021 stond een artikel van de werkgroep verkeer van het bewonersoverleg. Dit artikel kunt u desgewenst ook digitaal op deze internetpagina nog eens teruglezen. In aanvulling op dit artikel, willen we u graag aan de hand van enkele afbeeldingen uit een presentatie van de gemeente een nadere toelichting bieden van wat er gaat gebeuren.
Nieuwe trams
De HTM rijdt nu nog op lijn 16 met de rood-beige tramstellen (de Gelede Tram Lang, GTL 8). Deze tramstellen zijn verouderd en bovendien onvoldoende toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.
Rood-beige tramstellen

Rood-beige tramstellen

Rood-grijze lagevloertrams

Rood-grijze lagevloertrams

Daarom komen in 2024 daarvoor in de plaats de nieuwe rood-grijze lagevloertrams (in R-net kleurstelling van Avenio). Deze nieuwe trams zijn groter en breder. Dat betekent dat het tracé eind 2023 geschikt moet zijn gemaakt, met hier en daar aanpassingen aan de haltes.
Aanpassingen in Duinoord
De introductie van de nieuwe trams op lijn 16 betekenen voor Duinoord onder andere aanpassingen op zowel de Waldeck Pyrmontkade als de Koningin Emmakade en de kruising met de Groot Hertoginnelaan.
Halte Groot Hertoginnelaan

Halte Groot Hertoginnelaan

De eerste drie afbeeldingen zien op de verplaatsing van de haltes naar de overzijde van de Groot Hertoginnelaan.
Halte richting Scheveningen

Halte richting Scheveningen

Halte richting Centrum

Halte richting Centrum

Wegindeling

Wegindeling

Deze vierde afbeelding betreft de nieuwe wegindeling op beide kades.
De laatste afbeeldingen gaan over de mogelijke gevolgen van de andere inrichting ten behoeve van de nieuwe trams voor de bomen op de beide kades.
Effect op de bomen

Effect op de bomen

Uiteraard is behoud van de fraaie rij bomen aan beide zijden langs de kades voor het Bewonersoverleg Duinoord een belangrijk aandachtspunt.
Overzicht beïnvloede bomen

Overzicht beïnvloede bomen

Het zogenaamde Profiel Vrije Ruimte (PVR) gaat over de conflicten die als gevolg van de bredere trams mogelijk kunnen ontstaan met overhangende bomen en trottoir banden.
Profiel Vrije Ruimte

Profiel Vrije Ruimte

Profiel Vrije Ruimte

Profiel Vrije Ruimte

Tot slot
Wilt u meer weten over de tramplannen, kijk dan op deze internetpagina van de gemeente. Hier zijn ook de volledige presentaties van december terug te kijken.Heeft u adviezen, opmerkingen en of vragen over de overgang naar de nieuwe trams in onze wijk, dan kunt u contact opnemen met de Werkgroep Verkeer via het emailadres: verkeer@duinoord-denhaag.nl.