Voorstel Vermindering Autoverkeer Centrum Noord

Het voorstel Vermindering Autoverkeer Centrum Noord is in concept gereed en daarover wil de Werkgroep Verkeer van Bewonersoveleg Duinoord u allen nu graag raadplegen. Vanwege de Corona-maatregelen kan dit niet, zoals oorspronkelijk bedoeld op een gezamenlijke informatieavond voor alle bewoners en betrokkenen, maar vindt dit ‘online’ plaats.

In 2019 heeft de Werkgroep Verkeer Duinoord u reeds een aantal malen geïnformeerd over het project “Vermindering autoverkeer Centrum Noord”. In dit door de gemeente geïnitieerde project is door alle betrokken bewoners- en belangenverenigingen geparticipeerd om te komen tot een voorstel aan de wethouder van verkeer Robert van Asten. Een voorstel dat moet leiden tot minder doorgaand autoverkeer, een schonere leefomgeving en voor ALLE weggebruikers een veiliger gebruik van dit gebied.

Zowel op de website van Bewonersoverleg Duinoord als op onze Facebookpagina treft u een drietal links aan; een overzichtskaart van het gebied met de beoogde maatregelen, een samenvatting van de voorstellen alsmede een animatie.

Indien de plannen integraal door de gemeenteraad worden overgenomen heeft dat ook voor (een deel van) Duinoord consequenties, zie op het Maatregelenkaartje de nrs.4, 5 & 5a.
Daarom wordt iedereen van harte uitgenodigd om de plannen te bekijken en uw mening gaarne vóór 20 juni via de e-mail (verkeer@duinoord-denhaag.nl) te laten weten.