Bewonersavond Dendertram 1 februari

IT GIET OÂN!!

De aangekondigde bewonersavond vindt definitief plaats op dinsdag 1 februari a.s, aanvang 20 uur.

Vanwege de beperkingen door nog steeds geldende COVID-maatregelen bleek er op de eerder genoemde locaties onvoldoende capaciteit te zijn. Wij hebben echter passende ruimte gevonden in: Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63.

Gezien de beschikbare tijd en de ongetwijfeld vele vragen die bij u leven verzoeken we u tijdig aanwezig te zijn.

HOUDT REKENING MET DE CORONA-CHECK BIJ BINNENKOMST alsmede met de geldende CORONA-maatregelen zoals de 1,5 meter en het gebruik van een mondkapje tot aan de zitplaats.

Wij zien u graag komende dinsdagavond!

Zie ook: Stop de dendertram / Stop the Roaring Tram