Dendertram bijeenkomst: bewoners met lege handen

Op 1 februari jongstleden heeft in theater de Nieuwe Regentes de bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de plannen om de Aveniotram op lijn 16 in te zetten (2023). De bijeenkomst was georganiseerd door de bewonersorganisaties uit de wijken Duinoord, Zeehelden, Zorgvliet en Kortenbos en door  SOS Den Haag en Bomenstichting Den Haag.

Verantwoordelijk wethouder Van Asten (D66) was hiertoe opgeroepen door de motie van gemeenteraadslid Det Regts (VVD), om ‘in gesprek met de bewoners te gaan om ongerustheid weg te nemen’. Die ongerustheid was ontstaan na een eerdere ‘inspraak’ ronde, maar met de suggesties van de burgers (165 stuks) is toen vrijwel niets gedaan.

De verwachtingen waren hoog gespannen, maar het bleek al snel dat de bewonersorganisaties die avond hun eigen teleurstelling hadden georganiseerd. Na afloop van de twee uur durende informatiebrij van de Gemeente, DGRM en de HTM stonden de bewoners met lege handen.

Bij binnenkomst was het eerste beeld op het scherm een opgeblazen geprojecteerd exemplaar van wat in de volksmond de DENDERTRAM is gaan heten.  Na een obligaat praatje van wethouder Van Asten volgde een drie kwartier durende slide show, die op z’n zachts gezegd op onderdelen rammelde en niet klopte.

Voorafgaand werd de avond bovendien als ‘informatieavond ‘ geïntroduceerd, terwijl het de bedoeling was dat het een interactieve bewonersavond zou worden, waarbij de wethouder van Asten was uitgenodigd om te komen luisteren en van gedachte te wisselen. Het werd echter een één-richting dialoog.

Het bleek dat de wethouder en zijn gevolg de avond slecht hadden voorbereid. We keregen een eerder gehouden presentatie, er werden geen adequate antwoorden op vragen uit het publiek gegeven, op het laatste moment kwam er nieuwe informatie tevoorschijn, er kon geen inzicht over de kosten op lange termijn worden gegeven, het bleek dat de bewoners gebrekkig waren geïnformeerd en als klap op de vuurpijl zat een HTM specialist er 12 (!) ton naast, toen hij gokte hoe zwaar de nieuwe tram zou zijn. Het publiek begon duidelijk zichtbaar en hoorbaar te morren.

Over het afhandelen van eventuele schademeldingen van (Rijks beschermde monumentale) gebouwen, als gevolg van de DENDERTRAM bleef de wethouder vaag. Er werd gezegd dat de kans op schade die niet zou toenemen, maar tegelijkertijd wordt daarmee een berekende – voelbare! – toename van 26% van trillingen genegeerd. Kijk eens wat er nu in Groningen gebeurt!

Daarnaast werden onderwerpen als een degelijke nulmeting afgedaan met ‘te duur’, zonder aan te geven wat het dan kost en onderzoeken naar trillingen bleken niet voldoende of helemaal niet onderzocht en ook het effect van trillingen op bomen is niet voldoende gemeten.

Een voorbeeld: in het rapport van de DGRM staat over de Zoutmanstraat:‘ De metingen bij Vondelstraat 62 en de Zoutmanstraat hebben wij niet opgenomen omdat deze metingen niet voldoende betrouwbaar zijn. Bij de Vondelstraat 105 en Torenstraat is dezelfde constructie gemeten. Het opnieuw proberen te meten op deze locaties is niet nodig.’ en trillingen in de bodem geven vreemde resultaten’ Een zorgvuldig rapport zou op de smalste deel van het tracé waar de tram het dichtst op de huizen voorbij rijdt èn de meeste en hoogste trillingen te verwachten zijn dat er zorgvuldig wordt omgaan met meetgegevens. Een antwoord op de vraag van de burgers die op dit stuk van het traject een nulmeting wensen is niet vreemd met de uitkomsten van dit rapport. Die vraag is dus niet gehonoreerd. Er is in de Zoutmanstraat dus niet en niet zorgvuldig onderzocht. Zie verder de link naar het DGRM rapport.

Een ander voorbeeld: vele kilometers spoor worden vervangen, maar niet de 450 meter in Duinoord. Dat zou ‘teveel geld’ kosten, maar desgevraagd kon met niet uitleggen hoeveel geld, en of dat was afgezet tegen de kosten van een heel nieuwe vervangingsproject voor die 450 meter over 7 jaar.

Daarbij komt nog dat een lijst met prangende vragen van technische aard, door de bewoners organisaties uitgebreid voorbereid en ingediend op 19 december 2021 door de gemeente nog steeds niet is beantwoord. Bij navraag was het antwoord ‘ze  hadden deze nog niet klaar’..Terwijl dit wel was toegezegd. De gemeente houdt zich dus niet aan zijn afspraken.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De wethouder maakte zich er op momenten met een Jantje van Leiden vanaf en omzeilde vragen van bewoners met vage antwoorden.  Het was geen dialoog, maar het zoveelste verkooppraatje. Kortom, een avond om te huilen.  Bewoners waren na afloop zeer ontevreden en veel ongeruster dan vooraf.

 

Ook voor de bewonersorganisaties was dit een teleurstelling, omdat zij veel tijd hadden gestoken in overleg met ambtenaren en, na aantal malen uitstel als gevolg van  agendaproblemen van de wethouder, het op zich hadden genomen de bijeenkomst te organiseren. De kosten van zaalhuur en techniek blijken nu voor rekening van de bewoners te komen, alsook de gerechtelijke procedure op 4 februari om de kap van 150 bomen tegen te houden.

Zo kan men anno 2022 niet met burgers omgaan. De participatie is ver zoek en dat leidt tot een project met onnodige kosten en daarnaast grote juridische en financiële risico’s waartegen bewoners zich actief zullen verzetten.

Wij roepen onze gekozen vertegenwoordigers dan ook op om alles te doen wat in hun macht ligt om dit rammelende DENDERTRAM plan tegen te houden.

Concreet vragen wij u:

  • De onnodige kap van bomen – voorzien voor volgende week! – te stoppen
  • Ook op de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade het spoor te vervangen en trillingswerende maatregelen te nemen
  • Afspraken te maken over betrokkenheid van bewoners, bedrijven en betrokken organisaties bij de implementatie van het project, inclusief de afhandeling van klachten, schades en juridische procedures.

De bewoners

bijlage: DGRM rapport