Werkgroep verkeer in actie

Het is een initiatief van de gemeente waarvoor een groot aantal belangen- en bewonersorganisaties zijn uitgenodigd.

In een gezamenlijk bericht voor de achterbannen van die organisaties wordt beschreven waarover het gaat. Met reacties en vragen kunt u terecht op het e-mailadres van de werkgroep, t.w.: verkeer@duinoord-denhaag.nl.

Klik hier voor meer informatie.