Bestuur Vrienden van Duinoord

Stichting Vrienden van Duinoord heeft een eigen bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden. Ook bestuurslid worden? Stuur ons een berichtje.

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Pepijn van Wijmen

Penningmeester
Michelle van Driel

Secretaris
Ben ten Dam

Algemeen lid
Anne-Karien von Fumetti
Pieter Smits

Over het bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van het Bewonersoverleg. Tenminste twee derde van de bestuursleden woont in Duinoord. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.