Voorlichtingsavond Brandweer

Mevrouw Wardenier, medewerker van de brandweer zal een presentatie geven.

De organisatie hiervan is in handen van het
Buurt Informatie Team Duinoord.

We nodigen u hiervoor graag uit.

Voor meer informatie: 

Michiel Riegen en Dimf de Bekker
Coördinatoren BIT Duinoord