Vanwege de coronacrisis lopen mensen meer en gebruiken ze vaker de fiets. Maar het verkeer trekt ook langzaam weer aan. In Centrum-Noord rijdt normaal veel doorgaand verkeer. Samen met verschillende bewoners-, ondernemers- en belangenorganisaties, waaronder de Bewonersorganisatie Duioord en de gemeente is een concept-advies opgesteld om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Het advies

  • In het advies staan maatregelen die:
  • zorgen voor vermindering van (doorgaand) autoverkeer op drie drukke routes:
    1. Elandstraat, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade en Dr. Kuyperstraat
    2. Laan van Meerdervoort – Javastraat
    3. Groot-Hertoginnelaan, Carnegielaan, Burg. Patijnlaan en Laan Copes van Cattenburch
  • ​zorgen voor een rustiger verkeersbeeld met meer groen, veilige en betere fietspaden, betere oversteekplaatsen en betere luchtkwaliteit
  • het gebied goed bereikbaar houden, ook met de auto
advies Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Bekijk de animatie over de maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn bedoeld om doorgaand autoverkeer buitenom te leiden via de Teldersweg, Koningskade en Raamweg of via de Vaillantlaan en Neherkade richting Rotterdamsebaan.

Bekijk in de animatie naar de voorstellen

Hoe gaat het verder met het advies?

Er ligt nu een concept-advies. In mei en juni wordt dit besproken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden binnen Centrum-Noord. Er wordt naar gestreefd  om voor de zomer advies uit te brengen aan de gemeente. Als de gemeenteraad het advies overneemt, worden verdere uitvoeringsplannen opgesteld. Per uitvoeringstraject geldt dan de normale inspraakprocedure.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het advies of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de werkgroep Verkeer van Bewonersovereg Duinoord via verkeer@duinoord-denhaag.nl.

Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de vermindering van doorgaand autoverkeer in Centrum-Noord.