Van de Werkgroep Verhulstplein

Belangstellenden kunnen op de website van de Gemeente Den Haag de plannen bekijken:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/128093

Ook zullen de stukken gepubliceerd worden op www.denhaag.nl/bestemmingsplannen. Doorklikken naar: Wijzigings- en uitwerkingsplannen > Stadsdeel Scheveningen > Verhulstplein 14-17. Overigens zijn de stukken daar pas eind van de maand te vinden.

Verhulstplein 14-17 zijn de leegstaande kantoorgebouwen langs de Conradkade. Het definitieve ontwerp voor het oude verzekeringskantoor volgt later in september. De werkgroep heeft zich ook over een plan voor de groene, verkeersluwe hof tussen de gebouwen gebogen. Ook daar zal in het najaar een besluit over vallen. Het voorlopige plan voorziet in een type begroeiing dat aansluit bij de ontwerpen zoals die langs de Haagse Beek zijn uitgevoerd: iets ruiger, wat natuurlijker soort van beekbeplanting. Bomen die er nu staan worden zoveel mogelijk behouden.