Vacatures Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer behartigt voor het bewonersoverleg de belangen van bewoners bij de gemeente voor de verkeersproblematiek in Duinoord.

Onderwerpen zijn: de parkeerproblematiek, de verkeersveiligheid, de fietsvoorzieningen, de Centrum Ring, de aansluiting op de Noord Westelijke Hoofdroute, het openbaar vervoer, het milieu voor wat betreft de geluidsoverlast, de uitstoot van schadelijke stoffen en de trillingen van zwaar vrachtverkeer en trams.

Het bestuur verzoekt geïnteresseerden om contact op te nemen met Ineke Roorda , ineke.roorda@ziggo.nl , voorzitter bewonersoverleg Duinoord of met Carel van Braam van Vloten, voorzitter van de werkgroep Verkeer p.c.vanbraamvanvloten@xs4all.nl .