Spreekuur Wethouder Guernaoui in stadsdeelkantoor Scheveningen