Officiële opening Bibliotheek

Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Duinoord nodigt u, bewoner van Duinoord of belangstellende, van harte uit om met ons het glas te heffen. Tijdens de seizoensopening heeft u de gelegenheid om ons heringerichte trefcentrum en de nieuwe bibliotheek eens nader te bekijken. Daarnaast zullen we u onze plannen en activiteiten voor het nieuwe seizoen voorleggen. Ter ere van de opening van de bibliotheek treft u in dit nummer van ’t Lopend Vuurtje een boekenlegger aan. Wellicht een extra aanzet om eens een kijkje te komen nemen?

U bent allen van harte welkom!

Het Bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Duinoord.