AED’s zijn geplaatst

De meldkamer van 112 draagt, naast het alarmeren van de ambulancebroeders, zorg voor het oproepen van burgerhulpverleners. Zij krijgen melding van de locatie van het slachtoffer, alsmede van de locatie van de dichtstbijzijnde AED. De burgerhulpverleners spoeden zich met de AED naar het slachtoffer om de reanimatie over te nemen in afwachting van de broeders. Voor nadere informatie omtrent deze procedure, alsmede informatie om uzelf als burgerhulpverlener aan te melden, kunt u de volgende site raadplegen:

Voor nadere informatie wat u kunt doen indien iemand in uw directe omgeving een hartstilstand heeft (naast direct 112 bellen), kunt u kijken op:

Gun uzelf de tijd om bovenstaande websites nauwkeurig te bestuderen; deze kennis kan immers het verschil maken gedurende de cruciale minuten na een hartstilstand!