Geslaagde demonstratie bij Krot van Kroatië

Foto Omroep West

Het was vrijdagmiddag 26 augustus een geslaagde en sfeervolle demonstratie bij het Krot van Kroatië aan de Groot Hertoginnelaan. Er waren tussen de vijftig en zestig deelnemers, de meesten boze buurtbewoners maar er waren ook vertegenwoordigers van vijf politieke partijen, pers en delegaties van het Bewonersoverleg Duinoord en van de Vereniging Vrienden van Den Haag.

Na een toespraak gingen de deelnemers te voet en luidkeels leuzen scanderend naar de Kroatische ambassade aan de Surinamestraat waar een petitie werd overhandigd. Helaas moesten we zonder concrete toezeggingen weer huiswaarts. De druk moet dus op de ketel worden gehouden! De aanwezige gemeenteraadsleden zijn al vragen aan het College van B&W aan het voorbereiden.

Het actiecomité: Anky Schmale, Idze Spilker en Marcel Tielemans

Foto: Omroep West