Kroatië laat monument verkrotten, tijd voor actie!

Het gaat om het enige gemeentelijke monument op de Groot Hertoginnelaan, namelijk nummer 30 (GH30). Na het uiteenvallen van Joegoslavië (1992), kreeg de nieuwe staat Kroatië eind 2012 het onroerend goed in Den Haag toegewezen. GH30 is echter nooit door Kroatië in gebruik genomen. In plaats daarvan laat men het gebouw verkrotten.

Het Bewonersoverleg Duinoord en zijn werkgroep Stadsbeeld hebben sinds 2015 hiervoor aandacht gevraagd bij het College van B&W en de Pandbrigade van de gemeente Den Haag, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Kroatische ambassade in Nederland en de Nederlandse ambassade in Zagreb. Het NOS Journaal, Den Haag Centraal en het AD hebben de afgelopen jaren ook aandacht besteed aan deze situatie. Even leek het er in 2019 op dat het pand verkocht zou worden, maar de verkoopakte is ergens in Zagreb blijven hangen. En ondertussen komt het pand in een steeds deplorabelere toestand te verkeren, als een soort ettergezwel in de prachtige wijk Duinoord. In maart 2021 kwam er bericht via de Pandbrigade dat het gebouw alsnog als ambassade in gebruik zal worden genomen, al zal er eerst voor zeker een miljoen aan onderhoud moeten worden verricht. We zijn nu ruim een jaar verder, en nog altijd gebeurt er niets.

(tekst gaat verder onder afbeeldingen)

Groot Hertoginnelaan 30     Groot Hertoginnelaan 30

Een aantal buurtbewoners vindt het nu wel welletjes, en wil actie gaan voeren om Kroatië in beweging te krijgen. Wij denken aan een demonstratie bij GH30 gevolgd door een mars naar de huidige Kroatische ambassade aan de Surinamestraat, ergens kort voor de zomervakantie. Om een en ander tijdig georganiseerd te krijgen zoeken wij versterking met een paar enthousiastelingen die deze schandvlek ook zat zijn, en die willen helpen de plannen definitief te maken en te zorgen dat ze uitgevoerd worden.

Heb je belangstelling? Meld je dan bij Marcel Tielemans, 06-12619952, of op email krotgh30@gmail.com .