Nieuws van werkgroep Verkeer

De Werkgroep Verkeer Duinoord heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motoren (NEFOM).
De NEFOM bestaat uit bewonersgroepen uit alle delen van Nederland die paal en perk willen stellen aan geluidsoverlast van motoren, auto’s en andere voertuigen.
Samen met lokale overheden willen zij de overlast terugdringen.
Voor meer informatie zie www.nefom.nl