Werkgroepleden gezocht voor het thema speelplek

Speelplek is één van de zeven thema’s in de Wijkagenda van Duinoord (2021-2024). De werkgroep speelplek is op zoek naar mensen uit de wijk die willen meedenken over speelplekken en manieren om kinderen buiten te laten spelen en bewegen.

Twee bewoners per gebied

De werkgroep speelplek zoekt bewoners die meedenken over speelplekken. Voor een goede
spreiding van bewoners, heeft speelbeheerder Wesley Neervoort met het BIT Duinoord de wijk opgedeeld in vier gebieden. Hierop is aangegeven welke speelplekken en -pleinen er zijn. Per gebied zijn wij op zoek naar minimaal twee enthousiaste ouders en enkele grootouders. De tijdsbesteding is ongeveer 4 uur per maand. De werkgroep overlegt meestal online en soms live.

Hier gaat de werkgroep mee aan de slag

  • Organisatie Haagse buitenspeeldag Duinoord op 8 juni (vergunningsaanvraag voor 4 april)
  • Opstellen onderzoeksvraag noodzaak nieuwe speelplek
  • Zoeken naar mogelijke locaties voor nieuwe speelplek

Mirre Andringa is blij dat er een werkgroep speelplek komt: “Sinds 3 jaar ben ik bestuurslid van speeltuin Klein Tasmania. Naast spelen voor de kleinsten is dit ook een plek voor groen, rust en om elkaar ontmoeten. Een speelplek kan een bredere functie hebben en daarmee is Klein Tasmania ook een mooie plek voor (groot)ouders. Fijn als er bewoners willen meedenken over de speelplekken in héél Duinoord. Samen maken we de buurt!”

Aanmelden

Enthousiast over deelname aan de werkgroep? Laat het voor 23 april weten via
wijkagendasscheveningen@denhaag.nl onder vermelding van ‘werkgroep speelplek’. Geef aan in welke van de vier gebieden u woont. Iedereen is welkom (groot)ouders en mensen zonder kinderen. Ook het bewonersoverleg Duinoord en de gemeente zijn lid van de werkgroep

Samen maken we Duinoord nog leuker en mooier voor kinderen!