Parkeren onder het Worldforum?

De uitslag van een peiling onder bewoners van Duinoord en Statenkwartier over parkeren bij het World Forum is intussen bekend. In de afgelopen weken hebben ruim 1.800 bewoners afkomstig uit beide wijken de enquête ingevuld! Dat komt neer op 30 procent van de parkeervergunninghouders en zelfs 40 procent van de huishoudens met een vergunning.

Beste Duinoorders,

Begin november heeft Stadsdeelkantoor Scheveningen de bewoners van Duinoord en Statenkwartier per brief benaderd.
De centrale vraag was of er bij bewoners in deze wijken interesse bestaat om gebruik te maken van
de parkeergarage van World Forum (WF).
Vooralsnog gaat het om een proefproject.
Daartoe is een vragenlijst meegestuurd met daarin de volgende deelvragen:

Bent u bereid uw auto te parkeren bij World Forum? En wat zou u daartoe kunnen verleiden?
Welke voorzieningen, maatregelen of beloningen kunnen het voor u aantrekkelijk maken om af en toe in World Forum te gaan parkeren, in plaats van ‘ergens’ op straat?

De uitslag van deze peiling is intussen bekend. In de afgelopen weken hebben ruim 1.800 bewoners afkomstig uit beide wijken de enquête ingevuld!
Dat komt neer op 30 procent van de parkeervergunninghouders en zelfs 40 procent van de
huishoudens met een vergunning.

De bewoners die zelf bij WF zouden willen parkeren hebben een groot aantal opmerkingen gemaakt, waarvan de belangrijkste zijn:

 • de voordelen van veilig, comfortabel en langdurig parkeren bij WF;
 • zo mogelijk lagere parkeerkosten bij WF (vooral bij een tweede auto of meer);
 • reserveerbaarheid en zekerheid van een parkeerplek en eventueel voor-/navervoer (m.n. fietsen incl. stalling);
 • het nadeel van een relatief grote loopafstand, maar acceptabeler bij eventueel kostenvoordeel;
 • minder blik in de straat kan leiden tot meer (speel)ruimte een een beter milieu.

Hoe gaat het nu verder?

 1. Overleg met de gemeente over de mogelijkheden om ‘WF parkeerders’ te verleiden met voorzieningen, maatregelen en/of beloningen.
  Dat kan zijn op individueel niveau (voorbeeld: lagere kosten PV) en wijkniveau (voorbeeld: fiets vlonders).
 2. Voorbereiding voor resp. uitvoering van technische voorzieningen en elektronische aanpassingen in het parkeersysteem.
  ‘Uit-je-Auto’ ( www.uitjeauto.nl ) is beschikbaar als platform voor deelnemers.
 3. Gedachtevorming over vervangende voorzieningen op straat, zoals fiets vlonders, bloembakken en bakfiets sjablonen.
 4. Voorbereiden van (1) selectie, (2) afspraken en (3) communicatie met/tussen bewoners-deelnemers.