Kastanjes Waldeck Pyrmontkade deels gered

De herinrichtingsplannen voor tramlijn 16 worden aangepast zodat een flink deel van de kastanjes op de Waldeck Pyrmontkade behouden kunnen blijven. Dat zegde wethouder Robert van Asten (D66) vandaag toe op aandringen van de gemeenteraad. Daarnaast beloofde hij dat de winkelstraat-parkeerregeling op het Prins Hendrikplein tijdelijk wordt teruggedraaid.
Volgens de herinrichtingsplannen moeten de kastanjebomen op de Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade bij de kruising met de Laan van Meerdervoort verdwijnen voor een nieuwe halte voor tramlijn 16. Op aandringen van de gemeenteraad past Van Asten de plannen nu aan. Door te kiezen voor een middenhalte kunnen de meeste kastanjes blijven staan. Slechts drie zieke bomen zouden nog moeten worden gekapt. De wethouder zegde toe daarvoor nieuwe kastanjes te planten.

Trillingen

Verschillende gemeenteraadsfracties drongen aan op een nulmeting voor de trillingen van de tram. Omdat de nieuwe tram een stuk zwaarder is dan de bestaande tram, wordt verwacht dat de nieuwe tram grotere trillingen in de grond veroorzaakt bij het langsrijden. Veel bewoners langs de lijn vrezen dat deze grotere trillingen schade aan de omgeving opleveren. Een nulmeting nu zou kunnen helpen om later te kunnen zien hoeveel groter de nieuwe trillingen straks zijn en of er schade wordt aangericht. Maar volgens de wethouder blijkt uit vooronderzoek dat er door de nieuwe tram “geen grenswaarden worden overschreden”. Het zou volgens hem daarom geen zin hebben om nu een nulmeting uit te voeren. Hij heeft toegezegd met de wijkbewoners in gesprek te zullen treden om zijn besluit toe te lichten.

Tekst: Reinoud Barth van het Zeeheldennieuws / Foto: Clara Visser