Parkeren onder het Worldforum?

Eind vorig jaar rageerden meer dan 1800 bewoners uit de wijk Duinoord op de enquête ‘Anders Parkeren’. Het gaat hier om een pilot ‘Parkeren bij World Forum’. Kennelijk spreken de argumenten de wijkbewoners aan, Dat heeft ook de gemeente (verder) gesterkt in het belang van dit proefproject.

Beste Duinoorders,

In april 2021 berichtten we over de voortgang in de voorbereiding en realisatie van de pilot ‘Parkeren bij World Forum’. Alle voorbereidingen zijn inmiddels succesvol afgerond. De voor bewoners/parkeervergunninghouders cruciale zaken als beloningssystematiek, spelregels, aanmeld- en inschrijvingsprocedure, communicatie/afspraken met de gemeente etc. zijn allemaal vastgelegd. Ook parkeervoorzieningen zijn inmiddels aangepast. Online portaal, webapplicatie en app zijn met een ‘druk op de knop’ te activeren.

Kortom, er is de afgelopen maanden onder ‘hoogspanning’ doorgepakt om dit voor Nederland unieke project te laten slagen en vermijdbare risico’s te ondervangen. De start was voorzien op 21 juni.
Helaas kregen wij pas kort voor de beoogde start  te horen dat de honderd gereserveerde parkeerplaatsen bij World Forum toch niet beschikbaar zijn in verband met een groot tentoonstellingsproject ‘World of Dinos’ in de zomervakantie.

We begrijpen de mogelijke teleurstelling van de meer dan 1800 bewoners uit Duinoord en Statenkwartier die enthousiast reageerden op de enquête en vooral van hen die serieus overwegen mee te doen.

De definitieve planning:

  • begin augustus gaan de uitnodigingsbrieven naar de bewoners uit;
  • vanaf begin september zijn de eerste auto’s welkom in World Forum.