Laat je stem horen over Duinoord!

Een leefbare wijk met en voor de mensen die er wonen, werken en verblijven. Daar gaan inwoners, ondernemers, wijkorganisaties en gemeente de komende vier jaar samen aan werken. Zij bepalen samen wat belangrijk is om de wijk te verbeteren en stellen de wijkagenda 2021 – 2025 op. Deze agenda helpt de inwoners, ondernemers, wijkorganisaties en gemeente om samen die verbeteringen uit te voeren.

Enquête
Om tot de wijkagenda Duinoord 2021 – 2025 te komen hebben er in de afgelopen periode gesprekken plaatsgevonden over Duinoord met o.a. bewoners, de bewonersorganisatie, winkeliersvereniging en het welzijnswerk. Op basis van deze gesprekken is een enquête opgesteld. De bewoners van Duinoord ontvangen op dinsdag 25 mei een brief met daarin de link naar de enquête.

Wij zouden het heel erg fijn vinden als iedereen in jouw huishouden van 12 jaar en ouder deze invult, maar in ieder geval degene die als eerste jarig is.

De enquête vind je op www.wijkagendascheveningen.nl, is vanaf 25 mei zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar en kan tot en met 20 juni 2021 worden ingevuld. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

De straat op
Omdat we graag een hoge, diverse respons willen waarbij vooral ook benieuwd zijn naar de mening van jongeren tussen de 12 en 20, gaan we de komende weken ook de straat op om met mensen samen de enquête in te vullen.

Moeite met de online enquête?
Vind je het lastig om de enquête online in te vullen? Neem dan contact op met Edria Visser van het stadsdeelkantoor Scheveningen (bij geen gehoor kan je de voicemail inspreken). Zij helpt je graag bij het invullen.

Telefoonnummer: 070 75 27 859
Contactpersoon: Edria Visser

The survey is also in English available

De Gemeente Den Haag heeft op YouTube een informatie-video geplaatst over de totstandkoming van een wijkagenda: https://youtu.be/IzZoFeZXrPM

Met deze vragenlijst kunt u uw stem laten horen!