Parkeren onder het Worldforum?

De parkeerdruk in de wijk is een zorg voor veel bewoners én bezoekers in de wijk. Het staat dan ook volop in de aandacht van de gemeente en van het Bewonersoverleg Duinoord. Daarom staan gemeente en het Bewonersoverleg open voor oplossingen.

Eén daarvan kan zijn om vergunninghouders te laten parkeren in de parkeergarage van het WorldForum. Daar is bijna altijd ruimte om extra parkeerders op te vangen. Dit uiteraard met behoud van uw huidige parkeerrechten.

De gemeente wil de daad bij het woord voegen en wil het idee van ’Anders Parkeren’ in de praktijk gaan uitproberen, samen met u. Zij willen u ook betrekken bij de voorbereiding en wel met deze enquête.

Minder auto’s op straat betekent meer ruimte voor andere mogelijkheden.

Het gaat vooralsnog om een proefproject. We willen bekijken hoeveel vergunninghouders hun auto willen parkeren bij het World Forum. En wat hen daartoe zou kunnen verleiden.

Welke incentives kunnen het voor u aantrekkelijk maken om (af en toe) in het World Forum te gaan parkeren, in plaats van ‘ergens’ op straat?

U helpt ons enorm door antwoord te geven op een paar vragen middels een digitale enquête:
https://nl.surveymonkey.com/r/Duinoord

Wilt u binnen 3 weken reageren? Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met uw gegevens.

De gemeente werkt samen met een adviesbureau en benut de communicatiekanalen van het Bewonersoverleg, dat uw eventuele vragen zal doorgeleiden. U kunt daarvoor het volgende e-mailadres gebruiken: verkeer@duinoord-denhaag.nl.