De Dendertram is er. Wat kunt ú doen?

De Dendertram is er. Wat kunt ú doen?

In wijkblad ’t Lopend Vuurtje nr. 233 legden we uit wat het Bewonersoverleg heeft gedaan om de komst van nieuwe trams op lijn 16 – inmiddels lijn 17 – in goede banen te leiden. Nu het nieuwe materieel rijdt, vraagt u zich misschien af: wat kan ik nu nog doen? Als u denkt schade of ernstige hinder te (gaan) ondervinden zien wij drie mogelijkheden: 1. Een trillingsmeting laten uitvoeren, 2. Een bouwkundig onderzoek laten doen en 3. De gemeente aansprakelijk stellen voor schade die mogelijk gaat ontstaan.

Op lijn 17 zet HTM nu de Aveniotrams in. Deze zijn met ca. 50 ton gewicht aanzienlijk zwaarder dan de beige-rode GTL-trams van 38 ton. Door hun ca. 30% hogere gewicht zullen zij ook aanzienlijk meer trillingen veroorzaken. De gemeente verwacht dat de trillingen van de nieuwe trams binnen de geldende normen blijven. Dat neemt niet weg dat u wel meer trillingen zult ervaren. Ook is het mogelijk dat in de bochten meer lawaai ontstaat. Dat u meer trillingen voelt of meer geluid hoort, wil niet per se zeggen dat daardoor ook schade zal ontstaan.

Om onzekerheid weg te nemen, heeft het Bewonersoverleg voorgesteld om voor en na invoering van het nieuwe materieel trillingsmetingen uit te laten voeren. Dat heeft de gemeente geweigerd.

Een buurtgenoot heeft wel eerder een meting laten uitvoeren. Op dezelfde locatie zou een nieuwe meting kunnen worden gedaan, zodat het verschil zichtbaar wordt. Zo’n enkele meting kan gedaan worden via o.a. de firma Monsjou (www.monsjoupartners.nl) en kost ca. 1.600 euro. De firma Peutz (www.peutz.nl) biedt de optie om 3 metingen te doen zodat een meer representatief beeld ontstaat. Dat kost ca. 3.500 euro.

U zou ook een bouwkundig onderzoek kunnen laten doen, zoals bij aankoop van een huis ook wel wordt gedaan. Daarmee legt u vast wat de toestand van uw pand is. In dit geval zou u speciaal aandacht kunnen besteden aan de fundering, kelder en gevel. Als er later schade zou ontstaan, kunt u zo beter aannemelijk maken dat die er eerst niet was.

Bij zowel de trillingsmeting als een bouwkundig onderzoek kunt u de gemeente schriftelijk uitnodigen. Ingeval van schade kunt u dan aantonen, de gemeente hiervoor gewaarschuwd te hebben.

Als laatste kunt u overwegen om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade die mogelijk nog ontstaat. Het mailadres is: ag@denhaag.nl . U kunt ook HTM aansprakelijk stellen, met een brief aan HTM Personenvervoer NV, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag. U kunt een formulering als de volgende gebruiken:

De gemeente heeft, ondanks aandringen van bewonersorganisaties, geweigerd om een zg. 0-meting uit te voeren. Ik ga er daarom vanuit dat de gemeente instemt met de door mij vastgelegde toestand van mijn woning op dit moment.
Voor het geval schade zal optreden aan de woning, stel ik de gemeente reeds nu voor alsdan aansprakelijk voor alle schade als gevolg van door de zware tram veroorzaakte trillingen, bestaande in herstelkosten en/of waardevermindering.

U begrijpt dat het lang niet zeker is dat, als er schade zou ontstaan, de relatie tussen eventuele schade en de tram overtuigend kan worden aangetoond. Op de bovengenoemde wijzen zorgt u wel voor een betere juridische uitgangspositie.

Reacties? Wij zien ze graag tegemoet per mail: verkeer@duinoord-denhaag.nl
U kunt daarbij aangeven dat uw mailadres en naam mogen worden gebruikt om buurtgenoten bij elkaar te brengen die overwegen gezamenlijk op te trekken bij trillingsmeting en/of bouwkundig onderzoek en/of aansprakelijkstelling. Zo kan het BO u helpen, uzelf en buurtgenoten te helpen.