Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

De werkgroep verkeer houdt zich naast een aantal andere zaken ook bezig met het gemeentelijk project Kwaliteitsverbetering Centrum Noord.

Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen waarin de Werkgroep Verkeer namens het Bewonersoverleg Duinoord participeert.
In bijgaand nieuwsbericht wordt informatie verstrekt over de stand van zaken van het project.

Het is de bedoeling dat in januari 2020 tijdens een grote informatiebijeenkomst voor de achterban van alle betrokken organisaties het conceptadvies van de projectgroep wordt gepresenteerd. Daar is gelegenheid voor het stellen van vragen en het achterlaten van reactie.

Een uitnodiging hiervoor volgt.

Meer informatie treft u hier aan.