Bewoners maken bezwaar tegen uitbreiding Galvanischool

Leefbaarheid buurt in gevaar

Tijdens bijeenkomsten werden bewoners geconfronteerd met de verdere groei naar een 'dubbele school' en de uitbreidings- en verbouwingsplannen. Volgens de buurtbewoners was meepraten over details prima, maar niet over de kern van de bezwaren: een te grote school op een te klein perceel en met teveel kinderen (500+, inclusief kinderopvang). De buurt heeft geen enkel probleem met de school, maar deze plannen brengen de leefbaarheid in gevaar aldus de bewoners. De maatvoering zou volledig zoek zijn. In vergelijkbare straten hebben basisscholen ca. 275 leerlingen.

Geen onafhankelijk onderzoek, wetten en regels niet toegepast?

De gemeente heeft volgens de bewoners onvoldoende onafhankelijk onderzoek gedaan naar de verkeersproblemen en geluidsbelasting. Het gevoel heerst dat de plannen koste wat kost moesten doorgaan. Opmerkingen tijdens de bijeenkomsten 'dat de gemeente helemaal achter de plannen staat, volop meewerkt en ook financiert', de reactie van de gemeente in het AD van 15 september dat 'er eind dit jaar met de nieuwbouw wordt begonnen' en het feit dat de verhuizing van de school naar de tijdelijke locatie gewoon doorgaat, spreken wat de buurt betreft voor zich. Een bewoner zegt het zo: 'Joh, het is allemaal al lang beklonken en als burger heb je het nakijken'.
Bewoners hebben hun hoop nu gevestigd op de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften. Ze verwachten een zorgvuldige beoordeling van alle bezwaren. Na het advies van de commissie neemt B&W een besluit. Een aantal naaste bewoners heeft er weinig vertrouwen meer in en bereidt een kort geding voor.