Bewonersparkeren World Forum

Onlangs is de 6 maanden durende pilot ‘bewonersparkeren World Forum’ officieel van start gedaan. De opening werd namens de gemeente Den Haag verricht door wethouder mobiliteit en cultuur Robert van Asten, in aanwezigheid van de directeur van het World Forum en vertegenwoordigers van het Bewoners Overleg Duinoord en het Wijkoverleg Statenkwartier.

Opening parkeren onder het World Forum Opening parkeren onder het World Forum

Er zijn vooralsnog 50 parkeerplaatsen beschikbaar voor 250 deelnemers uit de wijken Duinoord (70 aanmeldingen) en Statenkwartier (180 aanmeldingen). De aanmelding is inmiddels gesloten.

Het is nu zaak te kijken of het voor de bewoners werkt om hun 1e of 2e auto regelmatig in het World Forum te parkeren in plaats van in hun eigen straat. De bewoners die meedoen moeten van tevoren een plek reserveren in de parkeergarage. Zij zijn dan verzekerd van een bewaakte en droge parkeerplek en krijgen daarvoor ook een beloning; voor iedere parkeerdag in de garage krijg je een deel van de kosten van de parkeervergunning terug – tot maximaal de helft van de onkosten van de vergunning (van een half jaar).

De achterliggende gedachte van dit project is om de parkeerdruk in de volle straten te verkleinen, en daarmee de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Ook het World Forum heeft er baat bij, aangezien de parkeergarage grote delen van de week nog capaciteit heeft. Eerder vorig jaar is al een enquête gehouden in Duinoord en Statenkwartier om te polsen of er animo was voor deze parkeerproef. Die bleek er meer dan voldoende te zijn.

De parkeerpilot loopt tot 1 mei en is uniek voor Nederland. Als de proef slaagt en mensen willen doorgaan met het parkeren onder het World Forum, dan zal bekeken worden of de vrijgekomen parkeerruimte anders kan worden ingericht. Als daar al sprake van is, dan gaat dat in overleg met de betrokken wijkorganisaties. Tevens zal worden gekeken of er elders in de wijken nog meer onbenutte parkeerruimte is die op deze wijze beschikbaar kan worden gesteld.

Zie ook: https://parkerenworldforum.nl/

De boostercampagne van de GGD is afgesloten en de garage is weer beschikbaar voor de deelnemers aan de proef. Vanaf nu kunt u weer op de gebruikelijke wijze reserveren.

The booster campaign in the World Forum building has ended. So, the parking garage is again available for our resident parking pilot. From now on you can make reservations the usual way again.