Vragenlijst Duinoord zoekt speelplek

Het thema speelplek staat op de wijkagenda Duinoord. Samen met de werkgroep spelen en
Bewonersoverleg Duinoord heeft de gemeente een vragenlijst gemaakt. Dit om erachter te
komen op welke plekken mensen spelen en bewegen. Denk aan de stoep, pleinen, parken
en speeltuinen. Dit kan in de wijk zijn, maar ook daarbuiten.

Help mee
Woont u in Duinoord? Dan kunt u meehelpen door de vragenlijst in te vullen. Wij horen graag
wat is er goed en wat beter kan. De vragenlijst invullen voor uzelf of voor uw kind(eren). U
kunt ook suggesties en ideeën op de kaart aangeven.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst loopt van maandag 31 oktober tot en met maandag 14 november 2022. De
vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels.

Kinderwandelingen
De speelbeheerder van stadsdeel Scheveningen wandelt begin november met kinderen door
Duinoord. Kinderen laten hem tijdens twee wandelingen zien waar zij spelen en bewegen.
De wandelingen worden via scholen uit de buurt georganiseerd.

Vervolg
Suggesties, ideeën en antwoorden komen in een buurtkaart. Hierop komen de verbeteringen
voor het spelen in en vlakbij Duinoord. Ook de uitkomst van de kinderwandelingen wordt
hierin verwerkt.