Langs bomen en struiken

Op 2 februari 2018 werd het bomenboek van onze auteur Jaap van Loenen “Wandelen langs bomen en struiken” officieel ten doop gehouden tijdens de nieuwjaarsborrel van de AVN. Het eerste exemplaar werd toepasselijk uitgereikt aan twee boomdeskundigen pur sang, J’ørn Copijn en Klaas Pors. Beide mannen waren jarenlang professioneel betrokken bij vele boomprojecten binnen de gemeente Den Haag. 

Het prachtige boek is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 4,-  op IBAN:  NL06 INGB 0000 7388 58   t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Bomenboek’  en uw naam en adresgegeven