Klankbordgroep Verhulstplein – Verslag bijeenkomst 22 maart 2016

Verslag werkgroep Verhulstplein / Dienst Stadsontwikkeling aangaande de groene inrichting van het plein na het tot stand brengen van de nieuwbouw. Datum: 22 maart 2016

De klankbordgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Bert Ouwehand
 • Ineke Roorda (Verhulstplein)
 • Robert van der Linde
 • Fern Eschauzier (2e Sweelinckstraat)
 • Jan Evenhuis (Lübeckstraat), 
 • Annelies van Maanen (seniorenflat Lübeckstraat)
 • Coby Hofstede (seniorenflat Lübeckstraat)

Het heeft  veel tijd gekost om een datum te vinden waarop de meeste mensen zouden kunnen deelnemen aan de werkgroep. Uiteindelijk is gekozen voor de datum 22 maart. Op de dag zelf zijn nog afmeldingen binnengekomen, dus helaas was de bewonersgroep maar beperkt vertegenwoordigd. Daarnaast waren Babette Peperkamp, projectleider en Vivian Hofstede, landschapsarchitecte en ontwerper van de openbare ruimte, aanwezig.

Tijdens de inloopavond op 11 februari in de Maranathakerk zijn twee schetsontwerpen gepresenteerd. De opkomst tijdens deze inloopavond was behoorlijk groot en veel buurtbewoners zijn met de twee ontwerpers in gesprek gegaan over de voor- en nadelen van de twee ontwerpen.

Eén van de ontwerpen was iets klassieker, romantisch met slingerpaadjes en wat meer traditionele beplanting. Het andere ontwerp sloot wat meer aan op de lijnen van de bebouwing en de beplanting van het Stadshoudersplantsoen en Meer en Bos, waar veel kruiden en grassen zijn gebruikt. Al snel bleek dat er geen duidelijke voorkeur was voor 1 van de 2 varianten.

Het doel van deze bijeenkomst was om te komen tot een afweging voor 1 van de 2 aan de buurt gepresenteerde schetsontwerpen.

In onderling overleg is gekozen voor het “strakkere” ontwerp met grote ovale losse elementen in de verharding. Doorslaggevende argumenten hierbij zijn:

 • Dit ontwerp is voor mensen die slecht ter been zijn beter beloopbaar (overbrugging hoogteverschil makkelijker)
 • De losse elementen bieden langs de rand ruimte om op te zitten. Ze zijn geschikt voor diverse invullingen nu en mogelijk andere invullingen in de toekomst. Dit kan in overleg met bestaande en nieuwe bewoners ingevuld worden. De buurt zou de eivormige elementen bijvoorbeeld kunnen adopteren om gezamenlijk te zorgen voor een kruiden- of groententuin.
 • De open groene ruimte onder de bestaande bomen is ruim genoeg om te zitten in gras voor volwassenen en te spelen voor heel kleine kinderen, maar te klein om een balletje te trappen voor de jeugd. Tevens zijn hier heuveltjes opgenomen om balspel dan ook te ontmoedigen.
 • De breedte van de toegangen is ruim genoeg om naast de losse elementen ook zitelementen( banken) toe te passen. Gekeken wordt naar aansluiting in vormgeving bij de banken in de buurt (zoals op het Stadhoudersplantsoen).
 • Het beheer /onderhoud van dit ontwerp is eenvoudiger.

In de komende maanden zal het ontwerp worden uitgewerkt tot voorontwerp. Begin mei zal de werkgroep weer bij elkaar komen om verder te praten over de uitwerking (over materialen, beplanting etc).

Verslag is van de hand van Babette Peperkamp en Ineke Roorda