Haagse Harttrim Vereniging: voor wie zich wil weren tegen hart- en vaatziekten

 

Dit jaar 40-jarig jubileum

De Haagse Harttrim Vereniging werd 1 juli 1976 opgericht door de hartrevalidatie cardioloog van het Bronovo ziekenhuis. Adequate nazorg en preventie zonder winstoogmerk stonden centraal bij de oprichting. Een succesvol concept zo blijkt, want ook na 40 jaar is er nog een voortdurende toestroom van nieuwe leden. En onder de deelnemers zijn er die al meer dan 15 jaar lid zijn. Verloop is er dan ook nauwelijks.

Voor inwoners van Duinoord is Benoordenhout een voor de hand liggende optie

De trainingsfaciliteit ligt niet in ons Duinoord. Toch is er voldoende reden om DAHHV ook onder de aandacht van de inwoners van onze wijk te brengen. Het is immers de dichtstbijzijnde trainingsfaciliteit met dit aanbod zonder commercieel oogmerk en dan ook nog eens uitstekend bereikbaar. Het Hubertusduin kent goed openbaar vervoer in de directe nabijheid. Er zijn bovendien meer dan voldoende parkeerfaciliteiten, zowel op het terrein van Bronovo als in de directe omgeving.

Training op maat met iedere dag volop mogelijkheden

De trainingen (fitness en/of sport en spel) zijn in dit recent gerealiseerde gebouw Hubertusduin op het terrein van het Bronovo ziekenhuis. Vakkundig begeleid door gediplomeerde fysiotherapeuten. U stelt samen met uw begeleider een individueel trainingsprogramma op, afgestemd op uw conditie en op uw vorderingen. Een trainingsgroep telt maximaal twaalf leden. De trainigsavonden zijn op alle werkdagen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden op de vrijdag- en zaterdagochtend.

Gratis proefles/kennismaking

Spreekt dit concept u aan en heeft u het idee dat meer beweging u goed zal doen? Kom dan langs voor een gratis proefles en kennismaking.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de secretaris van DAHHV, Herman Sweron.

Email: info@haagseharttrimvereniging.nl of telefoon 070-3244222.

Nadere informatie is er ook op de website www.haagseharttrimvereniging.nl