Groene opknapbeurt Groot Hertoginnelaan

Groene opknapbeurt

De perken op de hoek van de 2e Sweelinckstraat en Groot Hertoginnelaan die in 2019 zijn aangelegd, vertonen inmiddels veel opengevallen plekken waar eerst mooie planten stonden. Daarvoor zijn meerdere oorzaken. De aanplant gebeurde midden in een warme en droge zomer, er staat veel wind op die hoek en de perken liggen in de schaduw. Bij de aanplant is destijds te weinig gekozen voor diversiteit aan soorten. Een relatieve monocultuur maakte de beplanting gevoelig voor weersomstandigheden. Het onderhoud bestond vooral uit veel schoffelen waarbij soms planten onnodig het onderspit delfden.

Samen met Ron Appeldoorn, de groenbeheerder van Scheveningen, en de werkgroep Groen Duinoord heeft Brian Eisenburger, bewoner van de tweede Sweelinckstraat, overlegd over het onderhoud. Het voornemen is om de perken nieuw leven in te blazen met oog voor diversiteit en inheemse planten waarmee de groenbeheerder van harte instemde. Het is ook het beleid dat de gemeente elders in de stad voorstaat. Afgesproken is dat Brian Eisenburger een convenant tekent met de groenbeheerder waarmee hij verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Hij neemt het op zich om samen met andere bewoners van de 2e Sweelinckstraat de perken te verzorgen en – deels – in te richten met planten uit eigen tuin. Over de verzorging van de vier plantenbakken in hun straat waren eerder afspraken gemaakt.

17 juni 2024

situatie 17 juni 2024

Inrichting

Bij de inrichting is uitgegaan van inzichten over het belang van inheemse en gebiedseigen planten die ook uitgangspunt zijn van gemeentelijk beleid. Die inzichten zijn mede ontleend aan de permacultuur (‘perma’ van permanent).

Uitgangspunten bij de inrichting waar de groenbeheerder mee instemde:

  • We kiezen zoveel mogelijk voor inheems en waar die voorhanden zijn voor gebiedseigen planten en voor veel verschillende soorten. Gebiedseigen zegt iets over de herkomst van de zaden, het zijn planten die in de nabije regio uit zaad zijn voortgekomen. Die gebiedseigen planten hebben zich daar bewezen. Een grotere biodiversiteit maakt de beplanting weerbaarder voor de veranderende weersomstandigheden: hevige regen en droogteperiodes wisselen elkaar steeds meer af. De beste periode om aan te planten is het voorjaar, we beginnen vanaf begin april met het inrichten van de perken.
  • Bij de keuze wordt er ook op gelet dat er het hele jaar rond iets bloeit, kleur is en er in de herfst en de winter bessen en bottels zijn te zien. In het vroege voorjaar kijken we uit naar sneeuwklokjes, krokussen en narcissen, wat later naar bluebells, schoenlappersplant en aronskelk.
  • Diverse struikjes en kleine boompjes zullen er voor zorgen dat de grond niet uitdroogt en de wortels de kans krijgen te overleven tijdens een warme zomer. Dat lukt beter wanneer de grond volledig is bedekt, er is dan minder sprake van verdamping. Die omstandigheden hebben meteen ook een gunstige uitwerking op de kwaliteit van de grond. Bovendien is schoffelen veel minder of misschien op termijn helemaal niet meer nodig. Kortom een goede plantenkeuze, diversiteit aan inheemse soorten en een volledig bedekte grond dragen bij aan duurzame, mooie, gevulde perken op de hoek van de Groot Hertoginnelaan en de 2e Sweelinckstraat.
  • In eerste instantie vullen de buurtgenoten deze plantenvlakken aan met stekken liefst uit de eigen tuin, die zich zoals eerder gesteld hebben bewezen. Hiermee willen we betrokkenheid bij het onderhoud creëren. Voor goed onderhoud is het nodig in de gaten te houden welke planten aanslaan en waar, aangezien iedere beplantingsplek zijn eigen variabelen heeft qua wind, schaduw en verdamping.
  • De groenbeheerder zal zorgen voor compost en aarde en indien nodig voor extra beplanting als we soorten missen.
  • Voor 2025 wordt budget aangevraagd voor de plaatsing van een hekje ter bescherming van het perk (vergelijk die in de Zoutmanstraat). Bescherming is nodig omdat honden zich wel eens vergissen en het perk aanzien voor een hondentoilet.
  • De werkgroep Groen Duinoord zorgt voor een bordje ‘onderhoud door bewoners’. En misschien ten overvloede een bordje ‘niet voor honden’.
  • Het gezamenlijke onderhoud gebeurt jaarlijks in april en november met buurtgenoten. De initiatiefnemers hopen dat deze aanpak werkt als voorbeeld en inspiratie tot duurzaamheid, betrokkenheid en bewonersparticipatie zoals dat ook al jaren opgaat voor Sunny Court. We kijken uit naar goed verzorgde perken die we dan vast gaan beschouwen als een gemeenschappelijke ‘voortuin’.

Brian Eisenburger,
2e Sweelinckstraat 142
06 – 4185 0211

Veronica Hekking,
Werkgroep Groen Duinoord,
contactpersoon mail@vhekking.nl